Månedsrapport: Europe, Maj 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

I maj måned fortsatte den positive stemning fra april, hvilket skyldtes en kombination af omfattende ekspansiv finanspolitik og faldende infektionsrater. Samtidig har flere lande i Europa gradvist genåbnet for deres samfund.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for maj måned var i Falcon Europe Momentum på 3,8%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 3,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i maj måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juni 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri17,6%
Sundhed22,4%
Forsyning14,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Genmab A/S2,3%25,8%
NEL ASA1,1%22,6%
DiaSorin S.p.A.2,3%21,3%
Kingspan Group Plc0,9%19,4%
Amplifon S.p.A.1,7%19,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Grifols, S.A. Class A0,8%-9,5%
Galapagos NV3,3%-9,1%
Inmobiliaria Colonial1,2%-7,7%
STMicroelectronics2,6%-6,9%
ageas SA/NV0,5%-6,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Sundhed22,4%
Finans18,5%
Industri17,6%
Forsyning14,6%
Telekommunikation9,5%
Teknologi6,9%
Konsumentvarer5,7%
Øvrige4,8%

Landeallokering

England14,7%
Schweiz13,4%
Italien10,9%
Spanien10,2%
Danmark8,5%
Holland8,1%
Frankrig7,2%
Øvrige27,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien4,2%
ASML Holding NVIndustriHolland4,0%
Elisa Oyj Class ATelekommunikationFinland3,9%
London Stock Exchange GroupFinansEngland3,6%
Galapagos NVSundhedHolland3,3%
EDP Renovaveis SAForsyningPortugal2,8%
Givaudan SAIndustriSchweiz2,6%
STMicroelectronicsTeknologiFrankrig2,6%
Enel SpAForsyningItalien2,5%
Getinge AB Class BSundhedSverige2,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.