Månedsrapport: Europe, Maj 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Europæiske aktier endte maj måned med at falde. Det var især de politiske overskrifter som stjal markedsaktørernes opmærksomhed, hvor fokus var på eskaleringen af den globale handelskrig, EU-valg samt premierminister Mays afgang i Storbritannien.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for maj måned var i Falcon Europe Momentum på 0,0% (nul), mens sammenligningsindekset faldt med -4,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo maj blev andelen af aktier indenfor konsumentvarer samt industriaktier forøget med henholdsvis 2,3%-point og 1,7%-point. Andelen af aktier indenfor teknologi, materialer og sundhed blev nedbragt med 2,1%-point, 1,0%-point og 0,9%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio juni 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning18,8%
Finans18,0%
Konsumentvarer15,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder10,4%
Teknologi4,9%
Materialer0,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Grieg Seafood ASA0,9%24,0%
Barco NV0,9%11,2%
NEL ASA4,4%9,5%
Mowi ASA0,8%9,4%
Smith & Nephew plc1,7%9,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Valmet Corp1,5%-15,7%
Ocado Group PLC0,7%-14,7%
Bunzl plc0,7%-9,4%
Vestas Wind Systems A/S1,6%-9,0%
Safran S.A.2,4%-8,0%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Forsyning18,8%
Finans18,0%
Konsumentvarer15,5%
Industri14,0%
Sundhed11,7%
Forbrugsgoder10,4%
Energi6,0%
Øvrige5,6%

Landeallokering

Spanien14,6%
Schweiz12,2%
England11,6%
Danmark11,2%
Belgien10,8%
Norge10,5%
Holland6,5%
Øvrige22,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NEL ASAIndustriNorge4,4%
Tryg A/SFinansDanmark3,7%
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz3,6%
Wolters Kluwer NVForbrugsgoderHolland3,5%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,5%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig3,5%
Naturgy Energy Group, S.A.EnergiSpanien3,4%
Etablissementen Franz Colruyt N.V.ForbrugsgoderBelgien3,3%
Experian PLCFinansEngland2,8%
Iberdrola SAForsyningSpanien2,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.