Månedsrapport: Europe, Maj 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

De europæiske aktier fortsatte den positive stemning fra april måned og sluttede maj af med pæne stigninger. Sidst på måneden blev investornes opmærksomhed dog rettet mod Italien, hvor besværlige regeringsforhandlinger igen skabte politisk usikkerhed i eurozonen.

 

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum 0,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Ved den planlagte reallokering i maj sænkede vi blandt andet vores andel af italienske aktier fra 17% til 12% til fordel for finske, norske og britiske aktier.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juli.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri21,3%
Konsumentvarer13,9%
Energi9,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans14,6%
Telekommunikation2,4%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Altri SGPS SA0,9%37,1%
Aker BP ASA2,7%15,6%
Petroleum Geo-Services0,8%15,0%
Ashtead Group plc0,8%14,5%
Lonza Group AG0,8%13,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
FACC AG1,3%-19,0%
Commerzbank AG0,6%-18,4%
bpost SA0,4%-15,8%
Intesa Sanpaolo SpA0,7%-14,7%
FinecoBank SpA2,2%-13,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri21,3%
Finans14,6%
Konsumentvarer13,9%
Forbrugsgoder13,4%
Energi9,9%
Materialer8,5%
Forsyning6,6%
Øvrige11,8%

Landeallokering

Finland12,8%
Italien12,1%
Norge9,2%
Østrig8,7%
Frankrig8,5%
England8,5%
Danmark8,3%
Øvrige31,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Moncler SpAKonsumentvarerItalien4,3%
Neste CorporationEnergiFinland3,9%
Kering SAKonsumentvarerFrankrig3,8%
TUI AGForbrugsgoderEngland3,6%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class BMaterialerSverige3,5%
UmicoreMaterialerBelgien3,5%
Stora Enso Oyj Class RIndustriFinland2,8%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig2,7%
Aker BP ASAEnergiNorge2,7%
Fortum OyjForsyningFinland2,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.