Månedsrapport: Europe, Juni 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Stor uro og negative afkast har præget årets første halvdel. Juni var en ekstraordinært faldende måned eftersom de finansielle markeder har indpriset flere faktorer i aktiekurserne. Det er eksempelvis rentestigninger fra ECB for at bekæmpe inflationen og et stort dyk i forbrugertilliden.

Energisektoren tog det største fald i juni måned med et minus på 12%, hvilket afbrød sektorens himmelflugt. Dette afspejler sig i porteføljen, hvor energiselskaberne Uniper SE (-41,1%), Eni S.p.A. ( -21,5%) og Tenaris S.A. (-20,3%) var blandt de mest faldende. Den norske aluminiumsproducent Norsk Hydro ASA (-28,5%) faldt ligeledes betydeligt efter offentliggørelsen af regnskabet for andet kvartal.

Blandt de få vindere for måneden var tyske Rheinmetall AG (+17,0%) den største, og aktien er steget næsten 160% i år. Dernæst kom den portugisiske fødevarevirksomhed Jeronimo Martins (+8,7%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -8,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -7,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen udført medio juni blev aktier indenfor henholdsvis energi (+4,6 %-point), telekommunikation (+3,0 %-point) og sundhed (+1,2 %-point) øget. Aktier indenfor konsumentvarer (-4,6 %-point), finans (-2,3 %-point) og teknologi (-1,6 %-point) blev sænket.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo august 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed16,5%
Teknologi0,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi17,4%
Forsyning18,5%
Finans18,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Rheinmetall AG0,5%17,0%
Jeronimo Martins1,3%8,7%
Kongsberg Gruppen ASA0,4%3,0%
Vifor Pharma AG0,5%2,9%
Novo Nordisk A/S Class B6,2%2,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Uniper SE0,2%-41,1%
Norsk Hydro ASA0,4%-28,5%
Arkema SA0,3%-24,6%
Tenaris S.A.2,3%-21,5%
Eni S.p.A.2,8%-20,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans20,8%
Forsyning20,6%
Sundhed15,3%
Konsumentvarer13,9%
Energi12,8%
Industri6,7%
Telekommunikation3,1%
Øvrige6,8%

Landeallokering

LandVægt
England31,7%
Schweiz16,1%
Frankrig11,2%
Italien8,1%
Norge8,0%
Danmark7,5%
Spanien7,2%
Øvrige10,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Equinor ASAEnergiNorge6,6%
GSK plcSundhedEngland6,4%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,2%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz5,1%
Glencore plcForsyningEngland4,9%
Diageo plcKonsumentvarerEngland4,2%
TotalEnergies SEEnergiFrankrig3,6%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,6%
RELX PLCFinansEngland3,1%
National Grid plcForsyningEngland3,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.