Månedsrapport: Europe, Juni 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I juni måned var AT & S Austria Technologie & Systemtechnik den mest stigende aktie med et afkast på 20,6%, som blandt andet skyldtes optimisme i forbindelse med investeringer i Sydøstasien. Udover AT & S steg Lonza Group AG, arGEN-X SE, Scottish Mortgage Investment Trust PLC samt NEL ASA alle med over 10%.

Den mest faldende aktie i porteføljen var svenske Evolution AB, der gav et minus på -14,9% efter en længere periode med fremgang. På trods af faldet har aktien stadig et afkast på over 60% i det indeværende år.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juni måned var i Falcon Europe Momentum på 0,8%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 1,4%.

Falcon Europe Momentum havde et kvartalsafkast på 3,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 6,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i juni 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio juli 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi14,8%
Industri36,2%
Finans10,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer14,5%
Forbrugsgoder16,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
AT & S1,9%20,6%
Lonza Group AG0,9%13,6%
arGEN-X SE0,7%13,0%
Scottish Mortgage I.T.1,8%11,7%
NEL ASA0,5%10,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Evolution AB4,1%-14,9%
Bank of Ireland Group Plc1,6%-13,9%
Lenzing AG2,1%-7,2%
voestalpine AG2,3%-7,1%
Evraz PLC0,7%-7,1%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri36,2%
Forbrugsgoder16,2%
Teknologi14,8%
Materialer14,5%
Finans10,9%
Konsumentvarer2,7%
Forsyning2,5%
Øvrige2,2%

Landeallokering

Sverige13,8%
Danmark13,7%
England12,1%
Holland10,5%
Finland9,0%
Østrig8,8%
Tyskland6,1%
Øvrige26,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Evolution ABForbrugsgoderSverige4,1%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark3,9%
Metso Outotec OyjIndustriFinland3,4%
Kinnevik AB Class BFinansSverige3,1%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark3,1%
ASML Holding NVIndustriHolland3,0%
ASM International N.V.TeknologiHolland3,0%
Antofagasta plcMaterialerEngland2,9%
DSV Panalpina A/SIndustriDanmark2,8%
Norsk Hydro ASAMaterialerNorge2,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.