Månedsrapport: Europe, Juni 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Juni måned endte med en stigning på næsten 3%.

Frygt for en 2. bølge af COVID-19 tilfælde dæmpede optimismen i starten af måneden, men markedsdeltagerne overvandt igen deres bekymringer og sendte aktierne op.

Samlet har 2. kvartal af 2020 været det bedste kvartal for STOXX-600 indekset siden starten af 2015.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juni måned var i Falcon Europe Momentum på 2,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,9%.

Afkastet for 2. kvartal blev 13,4% for Falcon Europe Momentum og 13,2% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2020 er på -4,2% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med -12,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juni blev porteføljens eksponering mod aktier indenfor henholdsvis forsyning, finans, konsumentvarer og telekommunikation sænket med ca. 1%-point hver, hvorimod positionerne i aktier indenfor sundhed, teknologi, materialer og industri blev øget med ca. 1%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo juli 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri18,3%
Teknologi7,9%
Finans17,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed23,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
ASM International2,1%31,6%
NEL ASA2,2%25,7%
Munich Reinsurance0,8%13,1%
Scottish Mortgage Inv.1,9%11,8%
ASML Holding NV4,0%11,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Orion Oyj Class B1,6%-10,5%
DiaSorin S.p.A.1,6%-9,1%
Coloplast A/S Class B2,5%-8,6%
Ocado Group PLC0,8%-8,4%
Ambu A/S Class B0,8%-6,9%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Sundhed23,4%
Industri18,3%
Finans17,5%
Forsyning13,6%
Telekommunikation8,7%
Teknologi7,9%
Konsumentvarer4,9%
Øvrige5,7%

Landeallokering

England14,8%
Schweiz14,7%
Spanien9,6%
Holland9,3%
Finland9,2%
Danmark8,6%
Italien7,2%
Øvrige26,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
ASML Holding NVIndustriHolland4,0%
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,8%
Givaudan SAIndustriSchweiz3,7%
Elisa Oyj Class ATelekommunikationFinland3,4%
London Stock Exchange GroupFinansEngland3,4%
Lonza Group AGSundhedSchweiz2,9%
Flutter Entertainment PlcForbrugsgoderIrland2,7%
Kojamo OyjFinansFinland2,6%
Roche Holding AGSundhedSchweiz2,6%
EDP Renovaveis SAForsyningPortugal2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.