Månedsrapport: Europe, Juni 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Europæiske aktier steg sammen med de globale aktiemarkeder i juni.

På baggrund af bekymringer omkring en svag økonomisk vækst i Europa åbnede den Europæiske Centralbank op for muligheden for rentenedsættelser samt et nyt stimulusprogram. Markedsaktørerne reagerede positivt på indikationen om en mere lempelig pengepolitik, og sendte aktierne opad.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juni måned var i Falcon Europe Momentum på 0,6%, mens sammenligningsindekset steg med 4,2%.

Afkastet for 2. kvartal blev 1,9% for Falcon Europe Momentum og 3,0% for sammenligningsindekset.

Afkastet for første halvår 2019 er på 14,4% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 17,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio juni blev andelen af aktier indenfor konsumentvarer samt forsynings- og finansaktier forøget med henholdsvis 2,6%-point, 1,7%-point og 1,6%-point. Andelen af aktier indenfor industri og energi blev nedbragt med 3,2%-point og 2,0%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo august 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning20,5%
Finans19,6%
Sundhed11,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder5,3%
Energi4,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Getinge AB Class B1,7%14,0%
DO & CO Aktiengesellschaft0,8%12,0%
BHP Group Plc1,9%11,5%
IMCD N.V.1,8%10,3%
Enel SpA0,8%10,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Etab. Franz Colruyt N.V.2,6%-23,4%
NEL ASA2,6%-12,9%
Leroy Seafood Group ASA0,7%-5,5%
Naturgy Energy Group, S.A.2,4%-5,1%
Enagas SA1,5%-4,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Forsyning20,5%
Finans19,6%
Konsumentvarer18,1%
Sundhed11,0%
Industri10,8%
Teknologi7,9%
Forbrugsgoder5,3%
Øvrige6,8%

Landeallokering

Schweiz15,6%
Spanien15,4%
England13,5%
Danmark10,2%
Belgien9,3%
Holland6,6%
Italien6,4%
Øvrige23,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz3,6%
Iberdrola SAForsyningSpanien3,6%
Tryg A/SFinansDanmark3,6%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,5%
Experian PLCFinansEngland3,5%
Wolters Kluwer NVTeknologiHolland3,4%
Diageo plcKonsumentvarerEngland3,4%
Roche Holding AGSundhedSchweiz3,3%
ØrstedForsyningDanmark2,7%
Safran S.A.TeknologiFrankrig2,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.