Månedsrapport: Europe, Juni 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Efter to måneder med flotte stigninger rystede truslen om en handelskrig og geopolitisk uro igen markedsaktørerne, hvilket fik de europæiske markeder til at falde i juni. Det kunne dog ikke ændre på, at 2. kvartal samlet set har været et afkastmæssigt flot kvartal for europæiske aktier.

Afkastudvikling

Afkastet for juni måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 1,1% og sammenligningsindekset faldt tilsvarende.

Afkastet for 2. kvartal blev 4,9% for Falcon Europe Momentum og 3,9% for sammenligningsindekset. Afkastet for første halvår 2018 er på 3,1% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 0,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke sket ændringer i porteføljen i juni måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juli.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed3,5%
Konsumentvarer13,3%
Forsyning6,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri20,9%
Forbrugsgoder13,3%
Materialer8,5%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
FinecoBank SpA2,5%13,2%
William Demant Holding A/S1,9%10,8%
Altri SGPS SA1,0%9,6%
TGS-NOPEC Geo. Com. ASA0,9%9,6%
Sky plc1,8%7,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
UNIQA Insurance Group AG1,4%-17,0%
Fiat Chrysler Automobiles1,4%-15,7%
Outotec Oyj0,7%-14,5%
voestalpine AG0,6%-14,1%
Mota-Engil SGPS SA1,2%-11,5%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri20,9%
Finans14,6%
Konsumentvarer14,1%
Forbrugsgoder13,3%
Energi9,9%
Materialer8,5%
Forsyning6,7%
Øvrige12,0%

Landeallokering

Finland12,6%
Italien12,2%
Norge9,4%
England8,6%
Danmark8,5%
Frankrig8,5%
Østrig8,1%
Øvrige32,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Moncler SpAKonsumentvarerItalien4,3%
Neste CorporationEnergiFinland3,8%
Kering SAKonsumentvarerFrankrig3,8%
UmicoreMaterialerBelgien3,6%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class BMaterialerSverige3,5%
TUI AGForbrugsgoderEngland3,4%
Aker BP ASAEnergiNorge2,7%
Fortum OyjForsyningFinland2,7%
Stora Enso Oyj Class RIndustriFinland2,7%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig2,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.