Månedsrapport: Europe, Juli 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De europæiske aktiemarkeder var præget af en positiv stemning i modsætning til de øvrige måneder af 2022. Dette var på trods af, at den Europæiske Centralbank (ECB) hævede renten for første gang i over et årti, og en tilbagegang i den globale økonomi, hvor USA gik i teknisk recession. Kontraintuitivt var dette positivt for aktiemarkederne, eftersom det giver udsigter til lavere rentestigninger end tidligere forventet.

Norske Orron Energy AB (tidligere Lundin Energy) steg med næsten 85%, hvilket blandt andet skyldtes et bud på virksomheden Slitevind. Den næstmest stigende aktie var også norsk. Det var Norsk Hydro ASA (+23,7%), som fik et comeback efter et fald på 28,5% i juni måned. Stigningen skyldtes især et godt resultat for andet kvartal. Den tredje mest stigende aktie var A.P. Møller Mærsk A/S (+23,7%), som især steg på store forventninger til virksomhedens regnskab.

Den tyske forsvarsindustrikoncern Rheinmetall AG (-18,1%) oplevede modsat markedet tilbagegang, men aktien er på trods af dette steget med over 110% i indeværende år. Tilbagegangen skyldtes blandt andet lave forventninger til virksomhedens andet kvartal. Det spanske energivirksomhed Repsol SA (-11,9%) faldt ligeledes på regnskabsresultater, som lå under markedets forventninger samt efter den spanske regering annoncerede en midlertidig skattestigning for finansielle selskaber og energiselskaber. Denne skattestigning påvirkede også aktien med det laveste afkast, hvilket var den spanske bank CaixaBank SA (-11,6%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 5,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 7,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget ændringer i porteføljen i juli måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio september 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning18,7%
Konsumentvarer9,8%
Finans18,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation5,4%
Teknologi0,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Orron Energy AB0,1%84,5%
Norsk Hydro ASA0,5%23,7%
A.P. Moller – Maersk1,4%19,5%
Publicis Groupe SA0,5%17,4%
Acciona SA0,5%16,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Rheinmetall AG0,4%-18,7%
Repsol SA1,1%-11,9%
CaixaBank SA0,7%-11,6%
Orange SA1,4%-10,8%
Telefonica SA0,7%-10,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Forsyning18,7%
Finans18,7%
Energi17,3%
Sundhed16,2%
Konsumentvarer9,8%
Industri7,6%
Telekommunikation5,4%
Øvrige6,3%

Landeallokering

LandVægt
England32,3%
Schweiz16,1%
Frankrig10,7%
Norge8,5%
Italien8,1%
Danmark7,8%
Spanien6,7%
Øvrige9,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Equinor ASAEnergiNorge7,1%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,4%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz5,2%
Glencore plcForsyningEngland4,9%
GSK plcSundhedEngland4,9%
Diageo plcKonsumentvarerEngland4,5%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,5%
TotalEnergies SEEnergiFrankrig3,4%
RELX PLCFinansEngland3,3%
National Grid plcForsyningEngland3,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.