Månedsrapport: Europe, Juli 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Den mest stigende aktie var Sartorius Stedim Biotech SA (+20,7%), som offentliggjorde et flot resultat for 2. kvartal med en stigning i omsætningen på over 60%.

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (-16,5%) var den mest faldende aktie for måneden. Det negative resultat skyldes hovedsageligt et fald i midten af juli på over -14%, efter en meddelelse om, at profitabiliteten er under pres som konsekvens af de høje råvarepriser.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juli måned var i Falcon Europe Momentum på 3,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev i juli måned foretaget store ændringer i Falcon Europe Momentum, eftersom mandatet er blevet justeret til at vælge aktier indenfor et bredt europæisk aktieindeks frem for de enkelte landes eliteindeks.

Implementeringen af denne ændring førte til følgende ændringer i porteføljen; En reduktion af aktier indenfor industri (-8,1 %-point) og teknologi (-8,3 %-point). Disse blev erstattet af aktier indenfor følgende sektorer: Forbrugsgoder (+8,1 %-point), finans (+4,2 %-point), sundhed (+2,6 %-point), samt konsumentvarer (+2,5 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio august 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer14,4%
Finans15,0%
Industri28,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Sartorius Stedim Biotech SA0,9%20,7%
Sartorius AG Pref0,8%16,2%
Kesko Oyj Class B2,8%16,1%
Carl Zeiss Meditec AG0,9%15,3%
ArcelorMittal SA2,7%13,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Siemens Gamesa0,5%-16,5%
Logitech International S.A.1,5%-9,8%
La Francaise des Jeux SA0,8%-9,0%
Zalando SE0,7%-8,0%
Ocado Group PLC0,6%-6,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri28,0%
Forbrugsgoder24,3%
Finans15,0%
Materialer14,4%
Teknologi6,5%
Konsumentvarer5,2%
Sundhed4,2%
Øvrige2,4%

Landeallokering

England17,9%
Sverige15,5%
Frankrig14,5%
Tyskland11,3%
Schweiz9,8%
Danmark9,6%
Holland7,1%
Øvrige14,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark3,7%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz3,6%
Ashtead Group plcFinansEngland3,5%
Evraz PLCMaterialerEngland3,4%
ASML Holding NVIndustriHolland2,8%
Partners Group Holding AGFinansSchweiz2,8%
Kesko Oyj Class BForbrugsgoderFinland2,8%
Evolution ABForbrugsgoderSverige2,7%
ArcelorMittal SAMaterialerHolland2,7%
DSV Panalpina A/SIndustriDanmark2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.