Månedsrapport: Europe, Juli 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Pandemien prægede endnu engang de europæiske aktiemarkeder, hvor øgede infektionsrater førte til stigende usikkerhed hos investorerne. Denne relativt beskedne indekstilbagegang i det paneuropæiske STOXX 600 aktieindeks på -1,0% skal dog ses i lyset af en stigning på 13,2% for 2. kvartal i år.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juli måned var i Falcon Europe Momentum på 1,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo juli blev porteføljens positioner i henholdsvis forsynings-, telekommunikations- og finanssektorerne hver reduceret med mellem 1,5%-3%-point. I stedet blev porteføljens positioner i aktier inden for materialer og forbrugsgoder hver øget med ca. 3%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo august 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning10,7%
Finans15,6%
Sundhed23,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi8,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Kinnevik AB Class B0,9%26,6%
Getinge AB Class B1,9%22,7%
Polymetal International2,8%18,3%
Orsted2,8%17,7%
EDP Renovaveis SA2,7%12,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Orion Oyj Class B1,3%-14,1%
CA Immobilien Anlagen0,6%-10,4%
Galapagos NV1,3%-10,0%
Novartis AG0,7%-9,5%
Grifols, S.A. Class A0,6%-8,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Sundhed23,7%
Industri18,2%
Finans15,6%
Forsyning10,7%
Teknologi8,6%
Telekommunikation7,2%
Forbrugsgoder6,8%
Øvrige9,2%

Landeallokering

England13,3%
Schweiz12,0%
Danmark11,2%
Holland10,0%
Finland9,7%
Spanien8,8%
Sverige8,4%
Øvrige26,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Lonza Group AGSundhedSchweiz4,0%
Kojamo OyjFinansFinland3,8%
Flutter EntertainmentForbrugsgoderIrland3,7%
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,6%
Givaudan SAIndustriSchweiz3,6%
ASML Holding NVIndustriHolland3,4%
NEL ASAIndustriNorge3,0%
Polymetal InternationalMaterialerEngland2,8%
OrstedForsyningDanmark2,8%
Scottish Mortgage InvestmentFinansEngland2,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.