Månedsrapport: Europe, Juli 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

I modsætning til juni var markedsudviklingen i juli svag med et marginalt positivt afkast.

En nedgang i væksttal for eurozonen i 2. kvartal begrænsede risikoappetitten, hvilket specielt tyngede tyske aktier. Valget af Boris Johnson som ny konservativ formand og premierminister for Storbritannien gav anledning til yderligere bekymring blandt markedsdeltagerne, da han fastholder et ”Brexit” uanset om der er en aftale med EU eller ej.

 

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juli måned var i Falcon Europe Momentum på 0,5%, mens sammenligningsindekset steg med 0,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i juli måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo august 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning20,6%
Konsumentvarer18,3%
Sundhed11,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri10,5%
Forbrugsgoder5,2%
Energi3,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
RWE AG0,9%12,9%
VERBUND AG2,8%10,1%
SalMar ASA0,8%9,7%
Ørsted2,9%8,6%
Smith & Nephew plc1,8%7,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Valmet Corp1,2%-19,6%
Enagas SA1,2%-13,4%
Franz Colruyt N.V.2,3%-7,5%
Red Electrica Corp. SA0,7%-6,6%
DO & CO Aktiengesellschaft0,7%-4,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Forsyning20,6%
Finans19,7%
Konsumentvarer18,3%
Sundhed11,2%
Industri10,5%
Teknologi8,0%
Forbrugsgoder5,2%
Øvrige6,5%

Landeallokering

Schweiz15,8%
Spanien15,0%
England13,6%
Danmark10,4%
Belgien9,3%
Holland6,7%
Italien6,3%
Øvrige22,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,7%
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz3,6%
Experian PLCFinansEngland3,6%
Iberdrola SAForsyningSpanien3,5%
Wolters Kluwer NVTeknologiHolland3,5%
Tryg A/SFinansDanmark3,4%
Diageo plcKonsumentvarerEngland3,3%
Roche Holding AGSundhedSchweiz3,3%
ØrstedForsyningDanmark2,9%
VERBUND AGForsyningØstrig2,8%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.