Månedsrapport: Europe, Juli 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder endte måneden med en stigning på 3% efter at markedsdeltagerne så positivt på en ny runde kvartalsregnskaber og en opblødning af handelskonflikten mellem USA og resten af verden.

Afkastudvikling

Afkastet for juli måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 2,9%. Sammenligningsindekset steg tilsvarende.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juli blev andelen af italienske og franske aktier nedbragt, mens allokeringen til engelske og norske aktier blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio august.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer16,0%
Sundhed5,0%
Teknologi4,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri18,2%
Materialer6,7%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
AT&S Austria0,7%28,9%
Verbund AG Class A2,1%21,7%
SalMar ASA2,9%21,5%
FACC AG1,5%19,5%
William Demant Holding A/S3,2%18,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Stora Enso Oyj Class R2,9%-15,7%
Fiat Chrysler N.V.0,6%-10,6%
Metsa Board Corporation2,4%-8,5%
Informa Plc0,8%-6,3%
Kering SA3,4%-5,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri18,2%
Konsumentvarer16,0%
Forbrugsgoder14,7%
Finans13,8%
Energi11,1%
Forsyning8,9%
Materialer6,7%
Øvrige10,6%

Landeallokering

Norge14,8%
Finland14,0%
England11,7%
Danmark9,2%
Italien9,0%
Østrig8,3%
Frankrig6,5%
Øvrige26,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Neste CorporationEnergiFinland3,6%
Fortum OyjForsyningFinland3,6%
Moncler SpAKonsumentvarerItalien3,5%
UmicoreMaterialerBelgien3,5%
Kering SAKonsumentvarerFrankrig3,4%
Aker BP ASAEnergiNorge3,4%
TUI AGForbrugsgoderEngland3,2%
William Demant Holding A/SSundhedDanmark3,2%
SalMar ASAKonsumentvarerNorge2,9%
Stora Enso Oyj Class RIndustriFinland2,9%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.