Månedsrapport: Europe, Januar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2023

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De europæiske aktiemarkeder startede året godt. Den milde vinter har reduceret energikrisen. Dette har, blandt andre faktorer, reduceret risikoen for recession, som gav medvind på aktiemarkederne.

Den mest stigende aktie i porteføljen var det tyske luftfartsselskab Deutsche Lufthansa AG (+25,1%), der i løbet af januar måned har været i nyhederne omkring deres planer om at købe en andel i det italienske flyselskab ITA Airways. De to mærkevareproducenter Burberry Group plc (+22,0%) og Hermes International SCA (+18,7%) var de næstmest stigende aktier. Stigningerne skyldtes blandt andet optimisme omkring genåbningerne i Kina, som er store forbrugere af deres produkter.

Det norske energiselskab Equinor ASA (-14,0%) og Genmab A/S (-9,2%) var de mest faldende aktier i porteføljen. Selskaberne blev begge ramt af flere nedjusterede kursmål fra analytikerne. Det schweiziske medicinalselskab Roche Holding Ltd (-7,7%) var det tredje mest faldende selskab i porteføljen på trods af fremskridt på udviklingen af en ny PCR-test til at opfange en spredende omicron sub-variant.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 1,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokering af porteføljen ultimo januar 2023 blev positioner i aktier indenfor konsumentvarer (+2,2 %-point), finans (+1,9 %-point), materialer (+1,3 %-point) og telekommunikation (+1,2 %-point) øget. Disse aktier erstattede aktier fra forsyning (-2,3 %-point), sundhed (-1,7 %-point) og industri (-1,7 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo marts 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans23,9%
Telekommunikation6,6%
Konsumentvarer4,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed14,5%
Energi22,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Deutsche Lufthansa AG0,5%25,1%
Burberry Group plc0,5%22,0%
Hermes International SCA2,1%18,7%
Commerzbank AG0,6%18,5%
NatWest Group Plc0,9%16,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Equinor ASA3,8%-14,0%
Genmab A/S1,2%-9,2%
Roche Holding Ltd0,8%-7,7%
Kongsberg Gruppen ASA1,5%-7,6%
OCI NV1,4%-6,5%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans23,9%
Energi22,8%
Sundhed14,5%
Industri7,6%
Materialer7,6%
Forbrugsgoder7,0%
Telekommunikation6,6%
Øvrige10,0%

Landeallokering

LandVægt
England20,6%
Tyskland17,3%
Frankrig14,3%
Schweiz9,9%
Spanien8,0%
Danmark6,3%
Norge5,9%
Øvrige17,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
TotalEnergies SEEnergiFrankrig7,5%
Deutsche Telekom AGTelekommunikationTyskland6,1%
BP p.l.c.EnergiEngland6,0%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark4,6%
Novartis AGSundhedSchweiz4,1%
Equinor ASAEnergiNorge3,8%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,7%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland3,2%
Rio Tinto plcMaterialerEngland2,9%
Repsol SAEnergiSpanien2,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.