Månedsrapport: Europe, Januar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Udsigterne til en mindre lempelig pengepolitik, stigende energipriser og en eskalering af Ukraine-Rusland konflikten trak de europæiske markeder i negativ i januar.

De mest stigende selskaber i porteføljen var ikke overraskende energiselskaberne Lundin Energy AB (+14,8%), Eni S.p.A. (+9,0%) og OMV AG (+8,1%).

Bunden af porteføljen bestod primært af vækstaktier, som er udfordrede på værdiansættelsesniveauet, når renterne ændrer sig. Den mest faldende aktie i porteføljen var Nibe Industrier AB (-37,2%), der blandt andet blev ramt hårdt af rentestigninger. Det er ganske vist også en rigtig vækstaktie, som steg knap 103% alene i 2021 og som på trods af dette tilbagefald er steget med over 270% siden starten af 2019. De øvrige tabere for måneden, svenske EQT AB (-28,5%) og tyske Nemetschek SE (-28,0%) viser samme eksempel, når man zoomer ud på kursudviklingen. Disse to aktier er også på trods af faldene steget henholdsvis 61,8% og 36,3% siden starten af 2021.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -9,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -3,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo januar blev aktier indenfor industri (-5,1 %-point), forbrugsgoder (-4,3 %-point) og materialer (-1,8 %-point) reduceret.

Aktier indenfor forsyning (5,0 %-point), sundhed (2,6 %-point), finans (2,3 %-point), og teknologi (+1,0 %-point) blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo februar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi2,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi17,9%
Finans24,4%
Sundhed10,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Lundin Energy AB0,5%14,8%
Eni S.p.A.1,0%9,0%
OMV AG1,1%8,1%
J Sainsbury plc0,5%6,0%
Swiss Life Holding AG0,7%5,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NIBE Industrier AB Class B1,0%-37,2%
EQT AB1,5%-28,5%
Nemetschek SE0,4%-28,0%
Carl Zeiss Meditec AG1,0%-23,4%
Straumann Holding AG2,9%-22,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans24,4%
Teknologi17,9%
Konsumentvarer15,1%
Industri12,4%
Sundhed10,4%
Forsyning8,2%
Forbrugsgoder6,3%
Øvrige5,3%

Landeallokering

Frankrig23,5%
England19,6%
Schweiz14,0%
Sverige9,6%
Holland9,5%
Tyskland7,7%
Danmark5,7%
Øvrige10,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
ASML Holding NVTeknologiHolland6,9%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig5,4%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark3,8%
Capgemini SETeknologiFrankrig3,6%
Ashtead Group plcFinansEngland3,0%
Diageo plcKonsumentvarerEngland3,0%
Nordea Bank AbpFinansSverige3,0%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEKonsumentvarerFrankrig2,9%
Straumann Holding AGSundhedSchweiz2,9%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz2,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.