Månedsrapport: Europe, Januar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I januar faldt det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks med 1,1%. Måneden var præget af uro, som blandt andet blev skabt af usikkerhed om produktion og distribution af COVID-19 vacciner.

Nogle aktier i porteføljen endte dog i plus for måneden. Pharma Mar steg 47,8% efter nyheder om lægemidlet Plitidepsins høje effektivitet mod COVID-19. Online detailkæden Ocado Group steg 22,8%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for januar måned var i Falcon Europe Momentum på -1,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering primo januar 2021 blev porteføljens eksponering mod industrisektoren øget med 3,7%-point, og andelen af aktier i finans- og sundhedssektoren blev sænket med henholdsvis 1,7%- og 2,2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo februar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed8,9%
Industri38,7%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning10,9%
Teknologi7,6%
Forbrugsgoder13,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pharma Mar SA1,6%47,8%
Ocado Group PLC1,8%22,8%
ASM International N.V.1,0%17,3%
ASML Holding NV2,9%10,5%
NEL ASA4,2%7,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pandora A/S2,5%-12,9%
Fresnillo PLC1,2%-11,6%
Solaria Energia, S.A.1,6%-10,2%
Adyen NV3,4%-9,8%
Interpump Group S.p.A.0,8%-8,2%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri38,7%
Forbrugsgoder13,0%
Finans11,0%
Forsyning10,9%
Sundhed8,9%
Teknologi7,6%
Materialer5,4%
Øvrige4,5%

Landeallokering

Danmark17,7%
Holland10,5%
England9,7%
Sverige9,2%
Spanien8,6%
Schweiz7,9%
Finland7,7%
Øvrige28,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NEL ASAIndustriNorge4,2%
EDP Renovaveis SAForsyningPortugal4,2%
Siemens Gamesa Renewable EnergyIndustriSpanien4,0%
Delivery Hero SEForbrugsgoderTyskland3,8%
Scottish Mortgage Investment TrustFinansEngland3,8%
Vestas Wind Systems A/SIndustriDanmark3,7%
Kinnevik AB Class BFinansSverige3,5%
Adyen NVTeknologiHolland3,4%
Sika AGIndustriSchweiz3,3%
Lonza Group AGSundhedSchweiz3,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.