Månedsrapport: Europe, Januar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Det europæiske aktiemarked lukkede i minus i januar.

Markederne i Europa oplevede kursstigninger indtil den sidste uge i januar, hvor markedsaktørerne lod sig påvirke af usikkerhed op til Brexits endelige gennemførsel den 31. januar. Det blev især afspejlet i et fald på over 3% i det britiske FTSE100-indeks.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for januar måned var i Falcon Europe Momentum på 2,7%, mens sammenligningsindekset faldt med 1,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio januar blev aktier indenfor konsumentvarer reduceret med 2,6%-point, mens aktier indenfor industrisektoren og forsyning blev øget med henholdsvis 2,0%-point og 1,7%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo marts 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning18,1%
Telekommunikation8,0%
Finans27,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Cellnex Telecom S.A.3,6%17,1%
RWE AG0,9%14,6%
EDP Renovaveis SA0,9%14,3%
Enel SpA3,6%13,5%
Veolia Environnement SA2,7%12,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Getinge AB Class B0,8%-7,5%
Ageas SA/NV0,7%-5,5%
CRH Plc0,8%-4,9%
Geberit AG1,6%-4,7%
Louis Vuitton0,8%-4,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans27,5%
Forsyning18,1%
Industri17,1%
Konsumentvarer10,5%
Sundhed8,8%
Telekommunikation8,0%
Teknologi6,8%
Øvrige3,2%

Landeallokering

Italien14,6%
England14,4%
Schweiz13,3%
Spanien12,1%
Frankrig8,2%
Belgien7,6%
Danmark7,3%
Øvrige22,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,6%
Enel SpAForsyningItalien3,6%
Elisa Oyj Class ATelekommunikationFinland3,6%
London Stock Exchange Group plcFinansEngland3,5%
Barco NVTeknologiBelgien3,5%
Ferrovial, S.A.IndustriSpanien3,4%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland3,3%
ASML Holding NVIndustriHolland3,3%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,3%
Carlsberg A/S Class BKonsumentvarerDanmark3,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.