Månedsrapport: Europe, Januar 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Europæiske aktier fulgte tendenserne på de globale aktiemarkeder og endte måneden i et markant plus på over 6%. Dette på trods af fortsatte bekymringer omkring Brexit samt en italiensk økonomi, der officielt befinder sig i en teknisk recession, da de seneste to kvartaler har vist negativ vækst.

Afkastudvikling

Afkastet for januar måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 7,8%, mens sammenligningsindekset steg med 6,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo januar blev aktier indenfor finans, industri og forsyning øget med 1%-point hver. Aktier indenfor konsumentvarer blev reduceret med 2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio februar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans18,5%
Industri14,2%
Energi8,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Aker BP ASA1,7%33,1%
Aker ASA1,6%32,4%
NEL ASA1,0%24,8%
Altri SGPS SA1,6%24,7%
TGS-NOPEC Geo. Company1,4%23,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Hargreaves Lansdown plc1,4%-9,1%
AstraZeneca plc2,3%-2,6%
Coloplast A/S Class B0,7%-1,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans18,5%
Industri14,2%
Konsumentvarer13,0%
Teknologi12,4%
Sundhed11,3%
Forbrugsgoder10,5%
Forsyning10,4%
Øvrige9,7%

Landeallokering

Norge16,0%
Belgien11,5%
Danmark10,5%
Finland10,5%
England8,7%
Østrig7,7%
Holland7,6%
Øvrige27,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
VERBUND AG Class AForsyningØstrig4,0%
Wolters Kluwer NVForbrugsgoderHolland3,5%
Sofina SAFinansBelgien3,5%
SalMar ASAKonsumentvarerNorge3,5%
Neste CorporationEnergiFinland2,9%
arGEN-X SESundhedBelgien2,9%
Naturgy Energy Group, S.A.EnergiSpanien2,8%
DO & CO AktiengesellschaftFinansØstrig2,8%
Amer Sports Oyj Class AForbrugsgoderFinland2,8%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class BTeknologiSverige2,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.