Månedsrapport: Europe, Januar 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Månedsafkastet for januar blev et plus på 2,6%, hvor sammenligningsindekset steg med 1,5% i samme periode.

Europæiske aktier startede året flot, og medio måneden var porteføljen i Falcon Europe Momentum steget med 5%. Herefter faldt markedet tilbage, efter frygten for effekten af en faldende dollar og stigende amerikansk rente udløste en mindre god stemning blandt markedsdeltagerne ultimo måneden.

Aktier indenfor forbrugsgoder var, ligesom forrige måned, blandt de aktier, der gav det største positive afkastbidrag efterfulgt af finans- og teknologiaktier. De tre sektorer vægter samlet med ca. 46% i porteføljen.

En del af porteføljeaktierne steg med 10% og derover i januar, blandt andet den italiensk-amerikanske bilproducent Fiat Chrysler der steg med over 30%. To finansaktier, italienske Fineco Bank og østrigske Raiffeisen Bank, steg med henholdsvis 17% og 15%.

En undervægt af britiske aktier relativt til sammenligningsindekset gav også et positivt bidrag i modsætning til forrige måned, hvor britiske aktier var blandt de mest stigende europæiske aktier. I januar var de blandt de få, som samlet set afsluttede måneden i minus.

Et relativt lille antal af aktier i porteføljen havde negativt afkast i januar, hvor aktier indenfor konsumentvarer og materialer samlet set faldt. De to sektorer indgår i porteføljen med en vægt på 5%. De mest faldende i denne gruppe skulle findes blandt danske aktier, for eksempel Chr. Hansen Holding, Novozymes og Tryg, som alle tre faldt med mellem 6 og 10%.

Primo måneden gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Af større ændringer reducerede vi med 5 procentpoint i finansaktier og øgede tilsvarende med 1 – 1,5 procentpoint i aktier indenfor henholdsvis industri, sundhed, og materialer.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Fiat Chrysler Automobiles4,2%30,5%
FinecoBank SpA1,9%17,2%
Die Raiffeisen Bank2,0%14,6%
ASML Holding NV2,6%12,4%
UNIQA Insurance Group AG1,8%12,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Chr. Hansen Holding A/S2,2%-10,0%
Deutsche Lufthansa AG3,6%-6,5%
Novozymes A/S0,8%-6,2%
Tryg A/S1,5%-6,0%
Altri SGPS SA0,8%-6,0%

Sektorallokering

Industri29,5%
Finans18,9%
Forbrugsgoder16,9%
Teknologi10,8%
Telekommunikation7,1%
Sundhed6,7%
Materialer3,0%
Øvrige7,1%

Landeallokering

Italien14,2%
Frankrig13,6%
Østrig12,8%
Danmark9,7%
Holland8,5%
Tyskland8,3%
Sverige7,6%
Øvrige25,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Fiat Chrysler Automobiles N.V.ForbrugsgoderItalien4,2%
Kering SAForbrugsgoderFrankrig3,6%
Deutsche Lufthansa AGIndustriTyskland3,6%
STMicroelectronics NVTeknologiFrankrig3,6%
Aalberts Industries N.V.IndustriHolland3,4%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig3,3%
Telekom Austria AGTelekommunikationØstrig3,2%
Mota-Engil SGPS SAIndustriPortugal2,8%
Moncler SpAForbrugsgoderItalien2,6%
ASML Holding NVTeknologiHolland2,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.