Månedsrapport: Europe, Februar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2023

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De europæiske aktiemarkeder viste fortsat styrke i februar måned, hvor Europa var den bedst performende region. ECB hævede renten med 50 basispoint til 2,5%. De faldende energipriser havde derudover en positiv effekt på forbrugertilliden, og de øvrige økonomiske nøgletal har vist robusthed.

De to mest stigende aktier var den britiske bank Standard Chartered PLC (+18,1%) og den spanske bank Banco BBVA, S.A. (+14,1%). Begge leverede stærke resultater for sidste kvartal af 2022. Generelt har de europæiske banker oplevet stor fremgang de seneste par måneder, hvor de sammenlagt er steget med hele 40% siden oktober 2022. Det britiske energiselskab BP p.l.c. (+14,6%) steg ligeledes grundet et stærkt Q4 regnskab, og selskabet annoncerede et opkøb af TravelCenters of America på $1,3 mia.

Den mest faldende aktie i porteføljen var det schweiziske medicinalfirma Roche Holding Ltd (-12,5%). Selskabet forventer faldende indtjening grundet mindre salg af COVID-19 behandlinger. Både finske Orion Oyj Class B (-9,4%) og britiske Rio Tinto plc (-8,9%) skuffede blandt andre i deres resultater, hvilket førte til lave afkast.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 1,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 1,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i februar 2023.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo marts 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi23,5%
Finans24,1%
Teknologi3,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer7,1%
Sundhed14,1%
Forbrugsgoder6,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Standard Chartered PLC2,6%18,1%
BP p.l.c.6,9%14,6%
Banco BBVA, S.A.1,0%14,1%
Rheinmetall AG2,2%12,5%
Commerzbank AG0,6%10,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Roche Holding Ltd0,7%-12,5%
Orion Oyj Class B1,3%-9,4%
Rio Tinto plc2,5%-8,9%
Galp Energia S.A.0,9%-8,0%
Glencore plc1,2%-7,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Energi23,5%
Sundhed14,1%
Industri7,8%
Materialer7,1%
Forbrugsgoder6,7%
Telekommunikation6,7%
Øvrige10,0%

Landeallokering

LandVægt
England21,2%
Tyskland17,4%
Frankrig14,2%
Schweiz9,4%
Spanien8,0%
Danmark6,5%
Norge6,2%
Øvrige17,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
TotalEnergies SEEnergiFrankrig7,5%
BP p.l.c.EnergiEngland6,9%
Deutsche Telekom AGTelekommunikationTyskland6,2%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark4,8%
Equinor ASAEnergiNorge4,0%
Novartis AGSundhedSchweiz3,8%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,5%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland3,1%
Repsol SAEnergiSpanien2,8%
Compass Group PlcForbrugsgoderEngland2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.