Månedsrapport: Europe, Februar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I februar steg det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks med 2,4%. Et rentehop gjorde dog, at mange vækstaktier faldt. Evolution Gaming Group og Antofagasta PLC var dog nogle af de vækstaktier, som kom postivt ud af februar med stigninger på 27,9% og 27,0%.

De dårligste performere for måneden var især virksomheder inden for bæredygtig energi som Scatec ASA, EDP Renovaveis og NEL ASA, som alle faldt med ca. 20% i februar. En høj andel danske aktier i porteføljen trak også ned.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for februar måned var i Falcon Europe Momentum på -2,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokering ultimo februar 2021 blev porteføljens beholdninger i aktier indenfor finans og forsyning sænket med 2,7%- og 2,4%-point. Disse blev erstattet med aktier inden for henholdsvis teknologi og materialer, der blev øget med 3,7%- og 2,9%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo april 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer8,3%
Teknologi11,3%
Sundhed8,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning8,3%
Finans8,5%
Energi1,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Evolution Gaming Group AB1,9%27,9%
Antofagasta plc1,9%27,0%
Norsk Hydro ASA0,9%25,1%
Boliden AB0,9%20,7%
DSV Panalpina A/S2,5%18,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Scatec ASA1,4%-23,5%
EDP Renovaveis SA2,4%-19,8%
Ocado Group PLC1,6%-19,3%
NEL ASA2,7%-18,5%
Delivery Hero SE2,5%-15,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri37,5%
Forbrugsgoder12,5%
Teknologi11,3%
Finans8,5%
Materialer8,3%
Forsyning8,3%
Sundhed8,2%
Øvrige5,4%

Landeallokering

Danmark18,2%
Sverige11,7%
Holland11,4%
England11,1%
Finland8,1%
Spanien6,6%
Schweiz5,5%
Øvrige27,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Scottish Mortgage Investment Trust PlcFinansEngland4,3%
Adyen NVTeknologiHolland3,6%
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.IndustriSpanien3,4%
Kinnevik AB Class BFinansSverige3,4%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark3,3%
Vestas Wind Systems A/SIndustriDanmark3,1%
ASML Holding NVIndustriHolland2,9%
Mayr-Melnhof Karton AGIndustriØstrig2,8%
arGEN-X SESundhedBelgien2,7%
NEL ASAIndustriNorge2,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.