Månedsrapport: Europe, Februar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Markederne i Europa steg i første halvdel af måneden, indtil uroen forårsaget af coronavirus spredte sig. Uroen ledte til store fald i samtlige europæiske indeks, hvilket gav et samlet minus på over 8%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for februar måned var i Falcon Europe Momentum på -6,1%, mens sammenligningsindekset faldt med 8,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i februar.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio marts 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans27,2%
Industri19,6%
Teknologi6,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Iberdrola SA2,8%4,6%
EDP Renovaveis SA1,0%1,7%
Rentokil Initial plc1,8%1,3%
Amplifon S.p.A.1,7%0,3%
Cofinimmo SA1,9%0,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
BW LPG Ltd.0,7%-24,8%
MTU Aero Engines AG0,7%-19,6%
H&M Hennes & Mauritz AB0,8%-17,9%
ageas SA/NV0,6%-15,9%
Swiss Re AG0,8%-15,5%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans27,2%
Industri19,6%
Forsyning18,9%
Sundhed9,1%
Telekommunikation8,2%
Konsumentvarer7,6%
Teknologi6,4%
Øvrige3,0%

Landeallokering

Italien14,7%
England14,5%
Schweiz13,3%
Spanien12,4%
Frankrig8,3%
Belgien7,4%
Danmark7,2%
Øvrige22,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,8%
Enel SpAForsyningItalien3,7%
Elisa Oyj Class ATelekommunikationFinland3,6%
London Stock Exchange Group plcFinansEngland3,6%
ASML Holding NVIndustriHolland3,4%
Ferrovial, S.A.IndustriSpanien3,3%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,3%
Barco NVTeknologiBelgien3,2%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland3,1%
Carlsberg A/S Class BKonsumentvarerDanmark3,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.