Månedsrapport: Europe, Februar 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Europæiske aktier fortsatte de gode takter fra januar og steg pænt i februar måned. Dermed fulgte de tendensen for globale aktier, og en stilstand omkring Brexit gjorde, at fokus skiftede til geopolitiske spændinger udenfor Europa. Her tog blandt andet amerikanske nøgletal og en manglende handelsaftale mellem USA og Kina opmærksomheden.

Afkastudvikling

Afkastet for februar måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 1,5%, mens sammenligningsindekset steg med 3,8%. Falcon Europe Momentums forspring fra januar blev dermed indhentet, og fondens afkast er nu for året 1%-point under indeksets.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio februar blev aktier indenfor forsyning øget med 4%-point, mens aktier indenfor forbrugsgoder blev øget med 2%-point. Aktier indenfor industri og teknologi blev reduceret med 2%-point hver.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo marts 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans18,3%
Teknologi10,8%
Sundhed10,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning14,9%
Konsumentvarer12,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
arGEN-X SE2,2%26,2%
Dassault Systemes SA0,9%17,4%
AstraZeneca PLC1,7%16,5%
Royal DSM NV0,9%15,6%
Evraz PLC0,9%15,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Wirecard AG1,2%-16,8%
DO & CO Aktiengesellschaft3,1%-11,0%
SalMar ASA3,1%-7,7%
TGS-NOPEC Geo. Company0,6%-6,8%
Red Electrica Corp. SA1,5%-5,5%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans18,3%
Forsyning14,9%
Konsumentvarer12,6%
Forbrugsgoder12,3%
Industri12,0%
Teknologi10,8%
Sundhed10,4%
Øvrige8,7%

Landeallokering

Norge13,7%
Belgien11,5%
Danmark11,1%
Spanien10,0%
Finland9,7%
England9,0%
Holland7,7%
Øvrige27,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Wolters Kluwer NVForbrugsgoderHolland3,6%
Naturgy Energy Group, S.A.EnergiSpanien3,5%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig3,5%
Sofina SAFinansBelgien3,4%
DO & CO AktiengesellschaftFinansØstrig3,1%
SalMar ASAKonsumentvarerNorge3,1%
Neste CorporationEnergiFinland2,8%
Amer Sports Oyj Class AForbrugsgoderFinland2,8%
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz2,7%
Safran S.A.TeknologiFrankrig2,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.