Månedsrapport: Europe, Februar 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

 

Årsafkast

Porteføljen i den forgangne måned

Månedsafkastet for februar i Falcon Europe Momentum blev et minus på 2,8%, hvor sammenligningsindekset faldt med 3,6% i samme periode.

Europæiske aktier kunne ikke undgå at blive påvirket af de globale tendenser i februar, hvor de ellers på det seneste så optimistiske markedsdeltagere blev ramt af frygten for stigende renter og stigende inflation.

Aktier indenfor konsumentvarer, materialer, og forsyning, som indgår med en samlet vægt på 20% i porteføljen, var blandt de sektorer, der bidrog med et positivt afkast i februar. Enkelte aktier udmærkede sig også med pæne stigninger trods uroen i starten af måneden. For eksempel steg flere af porteføljens aktier med mellem 8%-15%, herunder danske William Demant Holding.

Aktier indenfor industri, finans, teknologi og telekommunikation gav de største negative bidrag i februar. De fire sektorer vægter med 60% i porteføljen, og aktierne i disse sektorer faldt over en bred kam. Bilproducenten Fiat Chrysler, der ellers var den mest stigende aktie i januar med en stigning på over 30%, bidrog negativt i februar med et fald på 10%, kun overgået af den italienske pharmavirksomhed Recordati S.p.A og hydraulikproducenten Atos, der oplevede fald på henholdsvis 19,7% og 14,5%.

Ultimo måneden gennemførte vi en planlagt reallokering jævnfør vores delporteføljekoncept. Her reducerede vi investeringerne i finansaktier med 2 procentpoint, hvilket fulgte tendensen fra januar, hvor vi reducerede i finansaktier med 5 procentpoint. Derudover blev der også reduceret med 2 procentpoint i aktier indenfor sundhed. Til gengæld blev der øget med 1,5 til 2 procentpoint i aktier indenfor henholdsvis materialer, forsyning og forbrugsgoder.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Outotec Oyj0,8%18,3%
William Demant Holding1,9%15,7%
Umicore1,8%9,9%
Neste Corporation1,9%8,2%
Moncler SpA2,7%8,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Recordati S.p.A.1,3%-19,7%
Atos SE0,7%-14,5%
Fiat Chrysler Automobiles2,8%-9,7%
OMV AG0,8%-9,1%
Voestalpine AG0,8%-8,9%

Sektorallokering

Industri26,6%
Finans16,9%
Forbrugsgoder13,0%
Teknologi9,9%
Konsumentvarer9,3%
Telekommunikation6,3%
Materialer6,0%
Øvrige12,0%

Landeallokering

Italien17,1%
Danmark10,7%
Frankrig10,5%
Tyskland9,9%
Østrig8,9%
Portugal8,7%
Holland8,6%
Øvrige25,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Mota-Engil SGPS SAIndustriPortugal3,7%
Deutsche Lufthansa AGTransportTyskland3,4%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class BMaterialerSverige3,4%
DSV A/STransportDanmark3,4%
Kering SAKonsumentvarerFrankrig3,3%
FinecoBank SpAFinansItalien2,9%
Fiat Chrysler Automobiles N.V.ForbrugsgoderItalien2,8%
Moncler SpAKonsumentvarerItalien2,7%
ASML Holding NVTeknologiHolland2,7%
Royal DSM NVForbrugsgoderHolland2,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.