Månedsrapport: Europe, December 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

De europæiske aktiemarkeder faldt i december måned, efter at have genvundet en smule af tabet for de første tre kvartaler af året. Europa har som region været hårdt ramt i løbet af året af inflation, invasion af Ukraine og energikrise.

De 3 mest stigende aktier var alle banker; AIB Group plc (+16,9%), Bank of Ireland Group Plc (14,0%) og Commerzbank AG (+10,4%). Stigningerne skyldes blandt andet forventninger til højere indkomst efter de seneste ECB rentestigninger. De to irske aktier endte begge 2022 med afkast på mellem 68% og 80%.

Den hollandske gødningsproducent OCI NV (-17,7%) var den mest faldende aktie i december måned. Virksomheden investerer 1 mia. USD i den største ammoniak-facilitet i Texas, hvilket markedet modtog negativt. Det franske lufthavnsselskab Aeroports de Paris ADP (-14,7%) var den anden mest faldende aktie efter Royal Schiphol Group solgte sin resterende andel. Afslutningsvis faldt norske Aker BP ASA med -13,1%. Selskabets bestyrelse godkendte i begyndelsen af måneden en investeringsplan i olie og gas på 19 mia. USD.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -3,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -3,5%.

Falcon Europe Momentum endte 2022 med et afkast på -20,1% mens sammenligningsindekset endte med et afkast på -9,3%.

Den store forskel skyldes i høj grad, at europæiske momentumaktier klarede sig væsentligt dårligere end andre typer aktier i 2022.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokering af porteføljen medio december 2022 blev positioner i aktier indenfor forbrugsgoder (+1,7 %-point), sundhed (+1,5 %-point), finans (+1,3 %-point) og materialer (+1,0 %-point) øget. Disse aktier erstattede primært aktier fra industri (-3,4 %-point) og forsyning (-3,2 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo januar 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi23,5%
Industri9,3%
Materialer6,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
AIB Group plc0,5%16,9%
Bank of Ireland Group Plc0,5%14,0%
Commerzbank AG0,5%10,4%
SalMar ASA0,2%8,8%
Galp Energia, SGPS S.A.0,5%7,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
OCI NV1,5%-17,7%
Aeroports de Paris ADP0,5%-14,7%
Aker BP ASA0,6%-13,1%
arGEN-X SE2,7%-10,7%
Genmab A/S0,8%-10,0%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Energi23,5%
Finans22,0%
Sundhed16,2%
Industri9,3%
Forbrugsgoder7,5%
Materialer6,3%
Telekommunikation5,5%
Øvrige9,7%

Landeallokering

LandVægt
England24,3%
Tyskland13,8%
Frankrig12,1%
Schweiz11,7%
Norge8,6%
Spanien6,6%
Danmark6,1%
Øvrige16,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
TotalEnergies SEEnergiFrankrig8,0%
BP p.l.c.EnergiEngland6,1%
Equinor ASAEnergiNorge6,1%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz5,0%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark4,7%
Novartis AGSundhedSchweiz4,5%
Deutsche Telekom AGTelekommunikationTyskland4,4%
Compass Group PlcForbrugsgoderEngland3,7%
HSBC Holdings plcFinansEngland3,2%
Glencore plcIndustriEngland2,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.