Månedsrapport: Europe, December 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I toppen af porteføljen lå to skandinaviske aktier; Norsk Hydro ASA (+21,3%) og A.P. Møller Mærsk (+18,6%). Afkastet for december bliver dermed prikken over i’et for et godt år for begge aktier, som steg med over +70%. Aluminiumsproducenten Norsk Hydro har især nydt godt af en høj aluminiumspris samt stor vækst i salget af deres lav-carbonprodukter, som de forventer fortsat vil stige. Omvendt har den danske rederigigant nydt godt af de ekstremt høje fragtrater i 2021, som medførte en rekordhøj indtjening på over 100 mia. kr. for året. Den tredje mest stigende aktie var italienske CNH Industrial NV (+17,7%), som blandt andet fik godkendt en udspaltning af truck-producenten Iveco.

Den svenske kapitalfond EQT AB (-8,0%) blev porteføljens mest faldende aktie for måneden. På trods af dette fald har aktien haft et imponerende afkast for året med en stigning på over 134,2%. Den næstmest faldende aktie var den franske modegigant Hermès International SCA (-7,1%), der har ligeledes været en af porteføljens højdespringere med et årsafkast på 75,6% på trods af afkastet for december.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 3,6%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 5,5%. Falcon Europe Momentum endte 4. kvartal af 2021 med et afkast på 6,9% mens sammenligningsindekset steg med 7,7%. Årsafkastet for Falcon Europe Momentum blev 9,5% og 24,4% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri17,5%
Materialer4,3%
Finans22,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer15,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Norsk Hydro ASA0,7%21,3%
A.P. Moller – Maersk A/S B2,6%18,6%
CNH Industrial NV0,8%17,7%
ArcelorMittal SA1,6%17,6%
Veolia Environnement SA0,6%13,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
EQT AB0,9%-8,0%
Hermes International SCA7,7%-7,1%
La Francaise des Jeux SA0,4%-6,3%
Skan. Enskilda Banken0,6%-4,8%
Partners Group Holding AG3,5%-4,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans22,1%
Industri17,5%
Teknologi16,9%
Konsumentvarer15,3%
Forbrugsgoder10,6%
Sundhed7,8%
Materialer4,3%
Øvrige5,5%

Landeallokering

Frankrig29,0%
England14,1%
Schweiz11,9%
Sverige10,2%
Holland9,9%
Tyskland8,4%
Danmark5,9%
Øvrige10,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig7,7%
ASML Holding NVTeknologiHolland7,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEKonsumentvarerFrankrig5,7%
Partners Group Holding AGFinansSchweiz3,5%
Ashtead Group plcFinansEngland3,3%
Capgemini SETeknologiFrankrig2,6%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark2,6%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz2,5%
Straumann Holding AGSundhedSchweiz2,4%
Dassault Systemes SATeknologiFrankrig2,4%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.