Månedsrapport: Europe, December 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

I december steg det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks næsten 3%.

På trods af yderligere restriktioner i forbindelse med COVID-19 og en kraftig stigning på næsten 14%-point i november, endte december positivt. Det kan til dels tilskrives godkendelsen af Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccinen samt en underskrevet Brexit-aftale.

På det finanspolitiske plan kom EU i december til enighed om en økonomisk genopretningsplan på næsten 700 mia. EUR. På det pengepolitisk plan skete der også en ekspansion, idét ECB udmeldte, at den ville øge balancen drastisk over de næste par år.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for december måned var i Falcon Europe Momentum på 4,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,8%.

Falcon Europe Momentum endte 4. kvartal af 2020 med et afkast på 9,0% mens sammenligningsindekset steg med 11,0%.

Årsafkastet for Falcon Europe Momentum blev 7,8% og -2,4% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning10,5%
Industri35,0%
Forbrugsgoder13,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer2,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
EDP Renovaveis SA4,6%28,4%
Ambu A/S Class B0,8%26,1%
Delivery Hero SE3,0%25,4%
Scatec ASA1,1%23,7%
ASM International N.V.0,9%21,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pharma Mar SA1,1%-26,6%
Kingspan Group Plc1,8%-21,5%
Cellnex Telecom S.A.1,4%-7,1%
Swedish Match AB2,9%-6,3%
UCB S.A.0,6%-5,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri35,0%
Forbrugsgoder13,2%
Finans12,7%
Sundhed11,1%
Forsyning10,5%
Teknologi7,1%
Materialer5,4%
Øvrige5,0%

Landeallokering

Danmark18,0%
Holland11,4%
England9,4%
Spanien8,7%
Sverige8,5%
Schweiz7,8%
Finland6,6%
Øvrige29,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
EDP Renovaveis SAForsyningPortugal4,6%
NEL ASAIndustriNorge4,0%
Adyen NVTeknologiHolland3,9%
Kinnevik AB Class BFinansSverige3,8%
Scottish Mortgage Investment Trust PlcFinansEngland3,7%
Lonza Group AGSundhedSchweiz3,1%
Vestas Wind Systems A/SIndustriDanmark3,1%
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.IndustriSpanien3,0%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark3,0%
Delivery Hero SEForbrugsgoderTyskland3,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.