Månedsrapport: Europe, December 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder lukkede alle i plus for december.

Markederne formåede at tøjle frygten for konsekvenserne af et forestående Brexit i januar 2020. Det er ellers en begivenhed, der har domineret nyhedsstrømmen hele 2019 og ofte sendt rystelser igennem de finansielle markeder. En vigende recessionsfrygt gav også et løft til de europæiske aktiemarkeder og specielt de cykliske aktier.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for december måned var i Falcon Europe Momentum på 2,0%, mens sammenligningsindekset steg med 2,1%.

Afkastet for 4. kvartal blev 2,7% for Falcon Europe Momentum og  6,1% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2019 blev 22,5% for Falcon Europe Momentum og 27,2% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio december blev de defensive allokeringer indenfor konsumentvarer og forsyning reduceret med 4%-point, mens aktier indenfor industrisektoren blev øget med 4,3%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo januar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans28,6%
Forsyning16,4%
Teknologi7,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
London Stock Exchange3,6%13,5%
Orsted2,6%10,2%
Gjensidige Forsikring ASA1,7%9,7%
STMicroelectronics NV0,9%7,7%
ASML Holding NV2,7%6,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Azimut Holding Spa0,8%-7,1%
Genmab A/S1,6%-6,2%
VERBUND AG Class A0,7%-5,2%
DiaSorin S.p.A.0,8%-4,9%
Italgas SpA0,8%-4,6%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans28,6%
Forsyning16,4%
Industri15,1%
Konsumentvarer13,1%
Sundhed9,0%
Telekommunikation7,5%
Teknologi7,1%
Øvrige3,2%

Landeallokering

Italien15,6%
England13,6%
Schweiz13,5%
Spanien10,9%
Danmark9,0%
Belgien8,6%
Frankrig7,4%
Øvrige21,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Barco NVTeknologiBelgien3,7%
London Stock Exchange Group plcFinansEngland3,6%
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,4%
Enel SpAForsyningItalien3,4%
Ferrovial, S.A.IndustriSpanien3,4%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz3,4%
Poste Italiane SpAIndustriItalien3,3%
Carlsberg A/S Class BKonsumentvarerDanmark3,3%
ASML Holding NVIndustriHolland2,7%
Givaudan SAKonsumentvarerSchweiz2,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.