Månedsrapport: Europe, December 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Europæiske aktier faldt samlet set i december måned og endte investeringsåret i negativt territorium på lige fod med de andre verdensregioner.

I modsætning til USA har Europa været præget af lavere økonomisk vækst og en mindre aggressiv centralbank i forhold til en normalisering af renteniveauet. Det har især været hårdt for de europæiske bankaktier. Derudover har forhandlingerne omkring Brexit samt Italiens skrøbelige økonomi også presset de europæiske aktier i 2018.

Afkastudvikling

Afkastet for december måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 3,8%, mens sammenligningsindekset faldt med minus 5,6%.

Afkastet for 4. kvartal blev et minus på 17,4% for Falcon Europe Momentum og minus 11,2% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2018 blev et minus på 12,5% for Falcon Europe Momentum og minus 10,4% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i december måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi12,6%
Forbrugsgoder10,8%
Forsyning9,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans17,3%
Konsumentvarer15,0%
Industri13,1%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Ambu A/S B1,3%19,2%
Amer Sports Oyj A2,2%16,1%
Franz Colruyt N.V.1,0%8,9%
SimCorp A/S0,9%6,2%
GN Store Nord A/S2,4%5,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Petroleum Geo-Services0,3%-35,7%
Lonza Group AG0,7%-20,7%
Metsa Board Corporation0,6%-16,6%
TGS-NOPEC1,8%-15,2%
SalMar ASA3,9%-13,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans17,3%
Konsumentvarer15,0%
Industri13,1%
Teknologi12,6%
Sundhed11,2%
Forbrugsgoder10,8%
Forsyning9,3%
Øvrige10,7%

Landeallokering

Norge14,6%
England10,6%
Danmark10,5%
Finland10,4%
Belgien10,3%
Østrig7,9%
Holland7,9%
Øvrige27,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
VERBUND AG AForsyningØstrig4,1%
SalMar ASAKonsumentvarerNorge3,9%
Wolters Kluwer NVForbrugsgoderHolland3,9%
Royal Unibrew A/SKonsumentvarerDanmark3,4%
Wirecard AGTeknologiTyskland3,3%
arGEN-X SESundhedBelgien3,1%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige3,0%
Neste CorporationEnergiFinland2,9%
Sofina SAFinansBelgien2,8%
UCB S.A.SundhedBelgien2,7%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.