Månedsrapport: Europe, December 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2017

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var afdelingerne unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Årsafkast

Porteføljen i kalenderåret

Årsafkastet for 2017 i Falcon Europe Momentum endte på plus 13,6% netto efter alle omkostninger mod plus 10,1% for sammenligningsindekset*. Årsafkastet er beregnet på baggrund af afkastet for det tidligere unoterede Falcon Europe investeringsaktieselskab frem til børsnoteringen tillagt afkastet for den børsnoterede Europe afdeling efter børsnoteringen.

For hele 2017 leverede strategien, hvor vi på baggrund af momentum udvælger et udsnit af en stor gruppe europæiske aktier og vægter aktierne efter deres relative momentum, et merafkast på plus 3,5% i forhold til sammenligningsindekset. I modsætning til Falcon Danske Aktier Momentum, som opbyggede sit merafkast primo året, var udviklingen anderledes i Falcon Europe Momentum.

Efter en stærk start på året, hvor en høj vægt i finske og norske aktier var med til at give et forspring på plus 3,5%, vendte udviklingen relativt til sammenligningsindekset allerede i februar. Fra primo februar til medio juni, en periode på over 5 måneder, forsvandt forspringet uge for uge, da momentum i de finske og norske aktier viste sig ikke at vare ved.

En overperformance på 3,5% blev derfor vendt til en underperformance på minus 3% relativt til sammenligningsindekset. Medio juni var porteføljen dog igen tilpasset til, hvordan det underliggende lande- og sektormomentum havde ændret sig, og på blot én måned var al underperformance indhentet igen ved at øge vægten til østrigske og italienske aktier. I november toppede forspringet med et merafkast på 6%, og herefter faldt det en smule tilbage frem til årsskiftet.

Udviklingen i merafkastet relativt til sammenligningsindekset i 2017 er et godt eksempel på, hvorfor det er nødvendigt med en længere tidshorisont og en tro på, at strategien kan levere på langt sigt. En investor der havde købt primo året og set merafkastet forsvinde i foråret og sommeren, og på det grundlag havde solgt ud, ville have mistet hele den efterfølgende outperformance. En outperformance der oftest kun opnås ved at holde fast i strategien og ikke skifte den ud alene på baggrund af underperformance i en periode. Den anbefalede tidshorisont ved investering i alle vores fonde er 3 år+.

Porteføljen i december

Månedsafkastet for december blev et plus på 0,3%, mens sammenligningsindekset steg med 0,7%.

Efter en mindre korrektion i november afsluttede de europæiske aktiemarkeder samlet set december i plus drevet af fortsat tiltro til virksomhedernes indtjeningsevne og stærke europæiske nøgletal.

Aktier indenfor forbrugsgoder samt industriaktier, der vægter i vores portefølje med næsten 45%, gav det største positive bidrag. For eksempel var den franske producent af luksustøj, Moncler, den mest stigende aktie i porteføljen med et afkast på over 13% i december. Flyselskabet, Deutsche Lufthansa samt modetøjsproducenten Kering, der blandt andet ejer Gucci, bidrog ligeledes positivt med afkast på mellem 5-6%.

Aktier indenfor sundhed, forsyning, teknologi og telekommunikation bidrog negativt i december. Samlet vægter disse sektorer med 25%. Forsyningsselskaberne Ørsted (det tidligere DONG), og italienske Enel SpA gav de største negative bidrag. De faldt med 6-7%. Det største negative bidrag relativt til sammenligningsindekset kom fra en undervægt af britiske aktier i porteføljen. Britiske aktier vægter med 25% i sammenligningsindekset, og var samlet blandt de mest stigende europæiske aktier i december.

* STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Moncler SpA2,8%13,3%
Deutsche Lufthansa AG4,2%6,5%
Valmet Corp0,7%6,3%
Mota-Engil SGPS SA1,9%6,2%
Kingspan Group Plc0,8%5,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Ørsted0,8%-6,9%
Enel SpA0,8%-5,9%
Wartsila Oyj0,7%-5,2%
Telenor ASA0,8%-5,0%
Tele2 AB Class B1,6%-4,8%

Sektorallokering

Industri27,9%
Finans23,4%
Forbrugsgoder16,5%
Teknologi11,8%
Telekommunikation6,6%
Sundhed5,4%
Energi2,7%
Øvrige5,7%

Landeallokering

Frankrig15,6%
Østrig14,0%
Italien13,5%
Danmark9,6%
Sverige9,5%
Tyskland8,4%
Holland5,0%
Øvrige24,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Deutsche Lufthansa AGIndustriTyskland4,2%
Kering SAForbrugsgoderFrankrig3,9%
STMicroelectronics NVTeknologiFrankrig3,8%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig3,7%
Telekom Austria AGTelekommunikationØstrig3,3%
Ferrari NVForbrugsgoderItalien3,2%
Moncler SpAForbrugsgoderItalien2,8%
OMV AGEnergiØstrig2,7%
DSV A/SIndustriDanmark2,7%
Fiat Chrysler Automobiles N.V.ForbrugsgoderItalien2,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapportering er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.