Månedsrapport: Europe, August 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Den positive stemning fra juli måned forsvandt igen, da Rusland blandt andet reducerede gasforsyningen til Europa gennem North Stream 1. Dette påvirker den økonomiske udvikling som allerede er presset. I Storbritannien er inflationsforventningerne helt oppe på 13% på trods af, at Bank of England hævede renten fra 0,5% til 1,75% i august. Europæiske aktier var af disse årsager blandt de mest faldende på regionsniveau i august måned.

På grund af det store fokus på stigende energipriser, var energisektoren den mest stigende i verden med et afkast på 3,1% i august. Dette afspejlede sig i særdeleshed også i porteføljen, hvor samtlige af de 5 mest stigende aktier var energiselskaber: Orron Energy AB (+57,9%), OCI NV (+10,2%), BP Plc. (+8,2%), Repsol SA (+7,0%) og Galp Energia (+4,9%).

Det britiske medicinalselskab GSK plc (-21,8%) var den mest faldende aktie i porteføljen, hvilket skyldes en øget risiko for en retssag i USA, da deres middel mod halsbrand indeholder et potentielt kræftfremkaldende stof. Den anden mest stigende aktie var det britiske ejendomsselskab SEGRO plc (-16,0%). Ejendomsselskabet er især eksponeret mod lagerfaciliteter, hvilket har været presset siden deres største kunde, Amazon, nedjusterede for et kvartal siden. Afslutningsvis var Rheinmetall AG (-11,5%) den tredje mest faldende aktie, som i starten af måneden nedjusterede deres forventninger til året. Aktien er på trods af faldet steget med 86,6% i 2022.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -3,5%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -5,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen i august blev aktier indenfor sundhed (+1,2%-point), industri (+1,2%-point), teknologi (+ 0,9 %-point) og telekommunikation (+0,6 %-point) øget. Aktier indenfor finans (-3,4%-point) og energi (-0,9%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio september 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi16,4%
Materialer3,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed17,4%
Konsumentvarer9,4%
Forsyning19,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Orron Energy AB0,9%57,9%
OCI NV0,9%10,2%
BP p.l.c.1,5%8,2%
Repsol SA1,2%7,0%
Galp Energia, SGPS0,4%4,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
GSK plc4,6%-21,8%
SEGRO plc0,9%-16,0%
Rheinmetall AG1,0%-11,5%
VERBUND AG Class A0,6%-11,4%
A.P. Moller – Mærsk A/S0,6%-10,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Forsyning19,0%
Sundhed17,4%
Energi16,4%
Finans15,3%
Konsumentvarer9,4%
Industri8,8%
Telekommunikation6,0%
Øvrige7,7%

Landeallokering

LandVægt
England30,3%
Schweiz17,3%
Norge9,6%
Danmark8,5%
Frankrig7,7%
Spanien7,5%
Italien7,3%
Øvrige11,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark7,9%
Equinor ASAEnergiNorge7,0%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz5,2%
Zurich Insurance Group LtdFinansSchweiz4,9%
Glencore plcForsyningEngland4,9%
GSK plcSundhedEngland4,6%
TotalEnergies SEEnergiFrankrig3,5%
HSBC Holdings plcFinansEngland3,1%
National Grid plcForsyningEngland2,8%
Diageo plcKonsumentvarerEngland2,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.