Månedsrapport: Europe, August 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

ASML Holding NV (+10,2%) var den mest stigende aktie i august. ASM International (+9,9%) steg også betydeligt for måneden. Begge aktier uden større nyheder ud over, at ASM International er i færd med at eksekvere et aktietilbagekøbsprogram på €100 millioner.

Svenske Kinnevik AB Class B (-9,9%) var porteføljens mest faldende aktie. Faldet skyldtes blandt andet, at investeringsvirksomheden solgte betydeligt ud af sin position i Zalando SE, som skabte et stort fald i aktien.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for august måned var i Falcon Europe Momentum på 0,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio august blev positioner indenfor aktier i finanssektoren øget med 2,7 %-point, hvorimod aktier inden for sundhed blev reduceret med 2,5 %-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske ultimo september 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri28,3%
Finans17,8%
Teknologi7,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer4,0%
Forbrugsgoder24,1%
Sundhed1,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
ASML Holding NV2,9%10,2%
ASM International N.V.0,9%9,9%
Kuehne & Nagel3,6%9,0%
Croda International Plc0,8%8,0%
Siemens AG0,8%7,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Kinnevik AB Class B1,5%-9,9%
Industrivarden AB Class A1,5%-7,5%
Evolution AB1,6%-7,3%
LVMH2,3%-7,0%
Demant A/S0,8%-6,9%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri28,3%
Forbrugsgoder24,1%
Finans17,8%
Materialer14,0%
Teknologi7,0%
Konsumentvarer4,0%
Forsyning3,2%
Øvrige1,6%

Landeallokering

England18,3%
Frankrig17,2%
Sverige11,8%
Schweiz11,6%
Tyskland11,3%
Danmark8,4%
Holland7,2%
Øvrige14,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Partners Group Holding AGFinansSchweiz3,8%
Kuehne & NagelIndustriSchweiz3,6%
Ashtead Group plcFinansEngland3,6%
ArcelorMittal SAMaterialerHolland3,4%
voestalpine AGMaterialerØstrig3,4%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark3,4%
Stellantis N.V.ForbrugsgoderItalien3,3%
SUEZ SAForsyningFrankrig3,2%
Evraz PLCMaterialerEngland3,2%
ASML Holding NVIndustriHolland2,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.