Månedsrapport: Europe, August 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks indhentede noget af årets tabte afkast i august med en stigning på 3,0%. COVID-19 pandemiens effekt på de europæiske markeder var tydelig, både i form af frygt for en anden bølge samt i form af økonomiske konsekvenser fra finanspolitiske tiltag.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for august måned var i Falcon Europe Momentum på 1,8%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 3,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i august måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo september 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri20,6%
Forbrugsgoder7,6%
Finans15,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed22,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Ocado Group PLC1,9%22,7%
Kingspan Group Plc1,0%18,4%
NEL ASA3,3%18,0%
Pandora A/S0,9%13,9%
Kinnevik AB Class B0,9%13,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Galapagos NV0,9%-27,8%
Ambu A/S1,3%-16,6%
DiaSorin S.p.A.2,1%-8,8%
UCB S.A.0,7%-8,6%
Getinge AB1,7%-8,3%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Sundhed22,3%
Industri20,6%
Finans15,9%
Forsyning10,5%
Teknologi8,5%
Forbrugsgoder7,6%
Telekommunikation7,0%
Øvrige7,6%

Landeallokering

England14,1%
Schweiz11,8%
Danmark10,9%
Holland9,7%
Finland9,6%
Spanien8,5%
Sverige8,4%
Øvrige27,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Flutter EntertainmentForbrugsgoderIrland3,9%
Lonza Group AGSundhedSchweiz3,8%
ASML Holding NVIndustriHolland3,5%
Kojamo OyjFinansFinland3,5%
Givaudan SAIndustriSchweiz3,5%
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien3,4%
NEL ASAIndustriNorge3,3%
Scottish Mortgage InvestmentFinansEngland3,0%
Polymetal InternationalMaterialerEngland3,0%
Genmab A/SSundhedDanmark2,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.