Månedsrapport: Europe, August 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

I august faldt de fleste aktieindeks og sluttede måneden i minus.

En skrøbelig våbenhvile mellem USA og Kina, som kun holdt ca. én måned samt udsigten til en tysk økonomi, der er på vej ned i gear gav udfordringer for optimismen blandt markedsaktørerne. Det sendte først på måneden de europæiske aktieindeks i et dybt minus, men til sidst lettede stemningen, da tyskland varslede, at man ville tage finanspolitikken i brug for at afværge en recession.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for august måned var i Falcon Europe Momentum på 1,9%, mens sammenligningsindekset faldt med -1,5%.

Totalafkastet for 2019 er 17,1% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 15,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo august blev andelen af aktier indenfor forbrugsgoder samt forsyning sænket med henholdsvis 2,0%-point og 1,8%-point. Andelen af aktier indenfor finans og sundhed blev øget med 1,8%-point og 1,5%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio september 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans21,5%
Konsumentvarer19,6%
Forsyning18,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri10,8%
Materialer0,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Warehouses De Pauw SCA3,8%12,0%
Ferrovial, S.A.2,9%9,7%
Iberdrola SA3,7%9,0%
Carlsberg A/S Class B2,7%8,7%
Cellnex Telecom SA1,8%7,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
IMCD N.V.1,4%-20,3%
BHP Group Plc0,8%-10,3%
Vestas Wind Systems A/S0,7%-10,2%
adidas AG1,6%-7,0%
Valmet Corp1,1%-6,7%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans21,5%
Konsumentvarer19,6%
Forsyning18,8%
Sundhed12,7%
Industri10,8%
Teknologi7,9%
Forbrugsgoder3,2%
Øvrige5,5%

Landeallokering

Schweiz17,3%
Spanien14,5%
England12,7%
Danmark10,3%
Italien9,7%
Belgien9,2%
Holland6,3%
Øvrige20,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Warehouses De Pauw SCAFinansBelgien3,8%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,7%
Iberdrola SAForsyningSpanien3,7%
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz3,5%
Experian PLCFinansEngland3,5%
Novartis AGSundhedSchweiz3,4%
Wolters Kluwer NVTeknologiHolland3,4%
Diageo plcKonsumentvarerEngland3,3%
Tryg A/SFinansDanmark3,3%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig2,9%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.