Månedsrapport: Europe, August 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

20180831-Falcon-Europe-Momentum-europæiske-aktier-afkast-histogram.png

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder faldt med 2% i august og oplevede dermed den dårligste måned siden marts 2018. Månedens fald var drevet af negative nyheder omkring handelskrig, Brexit og den italienske økonomi.

Afkastudvikling

Afkastet for august måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 1,0% mens sammenligningsindekset faldt med 2,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio august blev andelen af italienske og østrigske aktier nedbragt, mens allokeringen til engelske og norske aktier blev øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo oktober.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi5,2%
Finans14,3%
Forsyning9,8%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri19,0%
Forbrugsgoder11,0%
Sundhed6,7%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
AT&S Austria Tech.0,8%15,0%
FACC AG1,8%14,2%
Stora Enso Oyj Class R2,4%13,5%
Svenska Cellulosa AB1,8%13,1%
Sofina SA0,8%10,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Petroleum Geo-Services1,4%-19,8%
Poste Italiane SpA1,4%-16,7%
William Demant Holding A/S1,8%-14,3%
TUI AG2,1%-13,1%
Navigator Company SA0,7%-11,8%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri19,0%
Konsumentvarer17,1%
Finans14,3%
Energi11,8%
Forbrugsgoder11,0%
Forsyning9,8%
Sundhed6,7%
Øvrige10,3%

Landeallokering

Norge17,3%
England14,5%
Finland13,0%
Østrig9,8%
Danmark8,6%
Italien6,3%
Sverige6,1%
Øvrige24,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Neste CorporationEnergiFinland3,7%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig3,6%
Fortum OyjForsyningFinland3,6%
Swedish Match ABKonsumentvarerSverige3,6%
SalMar ASAKonsumentvarerNorge3,6%
Sky plcForbrugsgoderEngland3,5%
Moncler SpAKonsumentvarerItalien3,4%
Aker BP ASAEnergiNorge3,4%
Kering SAKonsumentvarerFrankrig3,3%
Equinor ASAEnergiNorge3,2%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.