Månedsrapport: Europe, April 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2023

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

April var en stille måned på de finansielle markeder, hvor der især var fokus på regnskaber og den fortsatte tillidskrise til banksektoren.

Porteføljens mest stigende aktie var Novartis AG (+10,0%), som både leverede et stærkt regnskab for første kvartal og offentliggjorde positive nyheder om deres middel mod tilbagevendende former for multipel sklerose. Den anden mest stigende aktie var Banque Cantonale Vaudoise (+10,0%), som i begyndelsen af måneden leverede en stærk årsrapport. Endelig steg Coca-Cola HBC AG (+9,6%), som er den tredjestørste afdeling i Coca-Cola koncernen.

Den mest faldende aktie i april måned var den hollandske gødnings- og naturgasproducent OCI NV (-13,4%). Aktien er nu faldet flere måneder i træk, hvilket i høj grad kan forklares af udviklingen i naturgaspriserne samt et stort fald i prisen på gødning. Prisen er næsten blevet halveret siden sidste år. Bilproducenten Renault SA (-10,5%) faldt efter offentliggørelsen af resultaterne for første kvartal, hvor de meddelte, at de stadig havde logistiske udfordringer, som hæmmer væksten. Aktien har dog fået købsanbefalinger fra flere analytikere, da de kunne rapportere om en stigning i omsætningen på 30%. Endelig faldt det britisk-australske mineselskab Rio Tinto plc (-7,8%) på trods af et stærkt første kvartal. Som med OCI NV skyldes kursfaldet sandsynligvis udviklingen i råvarepriserne. Eksempelvis faldt kopper (-4,9%) og jernmalm (-17,3%) betydeligt i april måned. Dette er tendensen for mange råvarer, som steg til historiske højder i løbet af 2021 og 2022.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 2,8%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio april 2023 blev positioner i aktier indenfor konsumentvarer (+5,2%-point), forbrugsgoder (+2,0%-point), forsyning (+1,6%-point) og industri (+1,6%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for energi (-5,0%-point), sundhed (-1,9%-point), teknologi (-1,3%-point) og materialer (-1,1 %-point)

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juni 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans22,3%
Konsumentvarer14,8%
Sundhed12,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer5,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Novartis AG2,3%10,0%
Banque Cantonale Vaudoise0,9%10,0%
Coca-Cola HBC AG0,5%9,6%
ENGIE SA.0,8%9,6%
VINCI SA1,3%9,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
OCI NV0,5%-13,4%
Renault SA0,8%-10,5%
Rio Tinto plc2,2%-7,8%
Repsol SA1,2%-5,9%
Deutsche Lufthansa AG0,9%-5,1%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans22,3%
Konsumentvarer14,8%
Energi14,2%
Sundhed12,2%
Forbrugsgoder11,4%
Industri7,3%
Telekommunikation6,2%
Øvrige11,5%

Landeallokering

LandVægt
Tyskland23,7%
Frankrig19,0%
England12,8%
Spanien9,2%
Danmark9,1%
Schweiz7,7%
Italien6,4%
Øvrige12,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark7,3%
Hermes International SCAKonsumentvarerFrankrig6,2%
Deutsche Telekom AGTelekommunikationTyskland6,2%
TotalEnergies SEEnergiFrankrig5,3%
BP p.l.c.EnergiEngland4,7%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland3,9%
Beiersdorf AGKonsumentvarerTyskland3,4%
Industria de Diseno Textil, S.A.KonsumentvarerSpanien2,8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.FinansSpanien2,6%
Novartis AGSundhedSchweiz2,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.