Månedsrapport: Europe, April 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2022

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Corona-nedlukninger i Kina, fortsat stigende inflation og den amerikanske centralbanks udmelding om en rentestigning på 0,5%-point i maj skabte store svingninger på de finansielle markeder.

Det østrigske energiselskab OMV AG (+13,2%) genvandt en smule af det store kursfald, der kom ved udbruddet af Ukrainekrisen. Stigningen skyldtes et stærkt regnskab, som fik aktien til at stige med over 13% på få dage. GlaxoSmithKline PLC (+9,7%) steg ligeledes på baggrund af deres Q1 regnskab.

Den mest faldende aktie i porteføljen var svenske EQT AB (-23,3%), som faldt 12,9% efter de offentliggjorde deres regnskab for årets første kvartal. Den svenske kapitalfond indikerede, at krisen i Ukraine har skabt store problemer for deres porteføljevirksomheder. Straumann Holding AG (-21,2%) faldt ligeledes på trods af, at de sidst i april offentliggjorde et stærkt regnskab.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -0,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -0,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i april 2022.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo maj 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer14,8%
Sundhed14,6%
Forsyning13,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans24,5%
Teknologi7,0%
Forbrugsgoder2,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
OMV AG1,1%13,2%
Elia Group SA/NV0,5%9,8%
GlaxoSmithKline plc3,1%9,7%
S.E.B.0,6%9,3%
Novo Nordisk A/S Class B6,8%8,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
EQT AB1,3%-23,3%
Straumann Holding AG1,1%-21,2%
Raiffeisen Bank0,2%-15,2%
Nemetschek SE0,4%-13,1%
Ashtead Group plc1,2%-13,0%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,5%
Konsumentvarer14,8%
Sundhed14,6%
Forsyning13,6%
Energi10,7%
Industri7,0%
Teknologi7,0%
Øvrige7,8%

Landeallokering

LandVægt
England31,1%
Schweiz14,5%
Frankrig13,9%
Danmark8,2%
Italien6,1%
Holland5,9%
Sverige5,3%
Øvrige15,0%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark6,8%
Diageo plcKonsumentvarerEngland6,5%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz5,8%
RELX PLCFinansEngland4,6%
National Grid plcForsyningEngland3,4%
Equinor ASAEnergiNorge3,1%
GlaxoSmithKline plcSundhedEngland3,1%
Eni S.p.A.EnergiItalien3,1%
Glencore plcMaterialerEngland2,6%
ASML Holding NVTeknologiHolland2,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.