Månedsrapport: Europe, April 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2021

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Evolution Gaming Group AB, var igen blandt de mest stigende aktier i porteføljen med en stigning på 31,5%. Den svenske virksomhed offentliggjorde sidst i april et meget positivt regnskab, og aktien er steget med over 100% i 2021. Den næstmest stigende aktie var tyske Delivery Hero med en stigning på 19,5% i april. Selskabet offentliggjorde ligeledes et godt regnskab.

I bunden af porteføljen lå norske Scatec ASA, der faldt med -12,5%. Virksomheden offentliggjorde et regnskab med stærk vækst for årets første kvartal, som dog lå under markedets forventninger. Blandt de øvrige faldende aktier i porteføljen var Ørsted A/S (-11,9%), Siemens Games Renewable Energy (-8,8%), samt Flutter Entertainment (-7,3%)

Afkastudvikling

Nettoafkastet for april måned var i Falcon Europe Momentum på 3,3%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i april måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: Sundhed (-3,4 %-point), industri (-3,2 %-point), forsyning (-2,2 %-point) og konsumentvarer (-1,4 %-point). Disse aktier blev erstattet med øgede eksponeringer i disse sektorer: Forbrugsgoder (+3,6 %-point), materialer (+2,8 %-point), teknologi (+2,1 %-point) og finans (+1,7 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio maj 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder17,1%
Finans9,5%
Industri36,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning5,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Evolution Gaming Group AB4,8%31,5%
Delivery Hero SE1,8%19,5%
Fluidra, S.A.0,9%18,7%
Bank of Ireland Group Plc0,9%15,4%
Metsa Board Oyj Class B1,9%14,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Scatec ASA1,2%-12,5%
Orsted1,2%-11,9%
Siemens Gamesa2,3%-8,8%
Flutter Entertainment Plc0,8%-7,3%
Infineon Technologies AG1,5%-7,2%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri36,3%
Forbrugsgoder17,1%
Teknologi13,3%
Materialer11,1%
Finans9,5%
Forsyning5,9%
Sundhed3,7%
Øvrige3,0%

Landeallokering

Danmark15,9%
Sverige14,7%
England11,7%
Holland11,6%
Finland9,1%
Østrig6,4%
Spanien6,1%
Øvrige24,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Evolution Gaming Group ABForbrugsgoderSverige4,8%
ASML Holding NVIndustriHolland4,0%
Kinnevik AB Class BFinansSverige3,5%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark3,3%
DSV Panalpina A/SIndustriDanmark2,9%
Antofagasta plcMaterialerEngland2,7%
ASM International N.V.TeknologiHolland2,7%
Adyen NVTeknologiHolland2,6%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustriDanmark2,6%
Metso Outotec OyjIndustriFinland2,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.