Månedsrapport: Europe, April 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2020

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

De europæiske aktiemarkeder var i april præget af en positiv stemning med udsigten til fortsat lave renter og en massiv ekspansiv finanspolitik fra de enkelte lande. Den positive stemning var dog ikke så høj som i de andre store verdensregioner, der steg markant mere.

 

Afkastudvikling

Nettoafkastet for april måned var i Falcon Europe Momentum på 6,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio april blev vægtningen af aktier indenfor sundhedssektoren øget med 8,3%-point, mens vægtningen af aktier indenfor finans og forsyning blev reduceret med henholdsvis 5,1% og 5,0%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo juni 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed22,4%
Industri17,1%
Finans18,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Flutter Entertainment Plc1,9%37,6%
DiaSorin S.p.A.2,0%28,6%
Skanska AB Class B0,8%25,5%
NEL ASA0,9%25,5%
Rentokil Initial plc0,9%24,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
ageas SA/NV0,5%-13,4%
Acciona SA0,7%-7,2%
MTU Aero Engines AG0,4%-6,8%
CA Immobilien Anlagen AG0,7%-5,4%
Kojamo Oyj1,7%-5,1%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Sundhed22,4%
Finans18,9%
Industri17,1%
Forsyning14,5%
Telekommunikation9,5%
Teknologi7,0%
Konsumentvarer5,7%
Øvrige4,9%

Landeallokering

England15,1%
Schweiz13,6%
Italien10,3%
Spanien10,3%
Holland8,4%
Danmark8,0%
Frankrig7,5%
Øvrige26,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Cellnex Telecom S.A.TelekommunikationSpanien4,1%
Elisa Oyj Class ATelekommunikationFinland4,0%
ASML Holding NVIndustriHolland3,8%
Galapagos NVSundhedHolland3,7%
London Stock Exchange Group plcFinansEngland3,5%
STMicroelectronics NVTeknologiFrankrig2,9%
Getinge AB Class BSundhedSverige2,8%
EDP Renovaveis SAForsyningPortugal2,7%
Roche Holding AGSundhedSchweiz2,6%
SEGRO plcFinansEngland2,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.