Månedsrapport: Europe, April 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2019

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Europæiske aktier endte april måned med pæne stigninger, blandt andet på grund af en positiv overraskelse i BNP-væksten for eurozonen. Samtidig betød gode eksporttal også, at Europas tredjestørste økonomi, Italien, krøb ud af den recession, landet har været i de seneste to kvartaler.

Afkastudvikling

Afkastet for april måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 1,3%, mens sammenligningsindekset steg med 3,6%. Månedens underperformance i fonden skyldes primært en defensiv eksponering mod sundhed og forsyning.

Det ses tit, at en måned med underperformance afløses af en måned med overperformance. Det er blandt derfor, at vi anbefaler en investeringshorisont 3+ år, så man har bedst mulig chance for at opnå de langsigtede merafkast, der kan opnås med en momentumstrategi som vores.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i april måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo maj 2019.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans17,8%
Industri12,3%
Teknologi6,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed12,5%
Forbrugsgoder10,6%
Energi6,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NEL ASA3,3%24,2%
Wirecard AG0,7%19,7%
Tryg A/S3,8%12,4%
Vestas Wind Systems A/S0,9%8,9%
Valmet Corp1,9%8,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Whitbread PLC0,7%-12,0%
Bunzl plc0,7%-8,6%
Nokia Oyj0,7%-7,8%
Royal Ahold Delhaize N.V.3,0%-6,7%
UCB S.A.0,7%-6,5%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Forsyning18,8%
Finans17,8%
Konsumentvarer13,2%
Sundhed12,5%
Industri12,3%
Forbrugsgoder10,6%
Teknologi6,9%
Øvrige7,9%

Landeallokering

Spanien13,4%
Danmark12,3%
Belgien11,8%
Norge10,9%
Schweiz10,4%
England9,3%
Holland7,3%
Øvrige24,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Tryg A/SFinansDanmark3,8%
Swiss Life Holding AGFinansSchweiz3,7%
Wolters Kluwer NVForbrugsgoderHolland3,6%
Nestle S.A.KonsumentvarerSchweiz3,5%
Naturgy Energy Group, S.A.EnergiSpanien3,5%
ØrstedForsyningDanmark3,4%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig3,4%
Etablissementen Franz Colruyt N.V.ForbrugsgoderBelgien3,3%
NEL ASAIndustriNorge3,3%
Royal Ahold Delhaize N.V.ForbrugsgoderHolland3,0%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.