Månedsrapport: Europe, April 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2018

Falcon Europe Momentum

Falcon Europe Momentum er en fond (afdeling) i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Årsafkast

Markedskommentar

Efter et par måneder med fald fandt de europæiske aktier igen de positive takter frem og steg markant i april. Udtalelser fra den Europæiske Centralbank (ECB) om en eventuel forlængelse af den lempelige pengepolitik ledte til en svækkelse af euroen til gavn for især de eksporttunge industrier.

Afkastudvikling

Afkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum 5,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Ved den planlagte reallokering i april reducerede vi blandt andet vores andel af industriaktier på næsten 4 procentpoint, mens andelen af aktier indenfor forbrugsgoder og konsumentvarer blev øget med henholdsvis 1,7 og 2,2 procentpoint.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio maj.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer12,0%
Energi4,0%
Forbrugsgoder14,3%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi8,6%

 

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Neste Corporation3,0%25,3%
Aker BP ASA1,0%24,3%
Kering SA3,9%23,3%
Moncler SpA3,1%21,1%
SalMar ASA0,9%16,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
FACC AG0,7%-7,9%
Deutsche Lufthansa AG2,8%-6,9%
Novozymes A/S Class B0,7%-6,7%
AT&S AG0,8%-6,6%
Sika AG1,5%-3,5%

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri22,4%
Finans16,3%
Forbrugsgoder14,3%
Konsumentvarer12,0%
Teknologi8,6%
Materialer6,9%
Telekommunikation5,7%
Øvrige13,8%

Landeallokering

Italien17,2%
Danmark10,8%
Frankrig10,2%
Finland9,1%
Tyskland8,2%
Østrig8,2%
Holland6,7%
Øvrige29,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Kering SAKonsumentvarerFrankrig3,9%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget Class BMaterialerSverige3,6%
FinecoBank SpAFinansItalien3,5%
Moncler SpAKonsumentvarerItalien3,1%
Neste CorporationEnergiFinland3,0%
William Demant Holding A/SSundhedDanmark2,8%
Deutsche Lufthansa AGIndustriTyskland2,8%
CA Immobilien Anlagen AGFinansØstrig2,7%
Fiat Chrysler Automobiles N.V.ForbrugsgoderItalien2,7%
TUI AGForbrugsgoderEngland2,6%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.