Månedsrapport: Europe, April 2017
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

APRIL 2017

Falcon Europe Momentum

Porteføljen i den forgangne måned

Falcon Europe blev startet op som nyt investeringsselskab i december 2016. Nærværende rapport indeholder derfor ikke alle nøgletal, da der stadig mangler længere live historik for at relevante nøgletal kan blive beregnet.

Optakten til den første valgrunde i det franske præsidentvalg gav uro på de finansielle markeder primo måneden, som dog blev afløst af eufori efter det stod klart, hvilke kandidater der gik videre til 2. runde. Månedsafkastet for Falcon Europe Momentum var på 3,7%, hvilket var over referenceindekset*, der steg med 1%.

Porteføljens danske, finske og franske aktier bidrog med de bedste afkast i april, og specielt de finske aktier udmærkede sig med stigninger på over 20%. Sektormæssigt klarede industri og forbrugsgoder sig bedst i april, og indgår p.t. samlet med en vægt på cirka 50% i porteføljen.

Britiske aktier klarede sig igen mindre godt relativt til de andre aktier i porteføljen. Porteføljens britiske aktier er primært koncentreret i mineindustrien, som har oplevet en korrektion de seneste måneder. Materialesektoren, der indgår med en samlet vægt på 19% i porteføljen, leverede de dårligste afkast i april.

* STOXX Europe 600 aktieindekset – via iShares STOXX Europe 600 ETF (EXSA-DE) – der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.

Afkast

Seneste måned3,7%
Siden start dec ‘1611,4%
Indeværende år9,9%
Seneste 12 måneder
Seneste 9 måneder
Seneste 6 måneder
Seneste 3 måneder8,2%
Siden start, p.a.

NØGLETAL SIDEN 5. dec 2016

Standardafvigelse
Maksimalt tilbagefald2,1%
Alpha, p.a.
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Gain-to-Pain Ratio
Risikokategori(5) 15,0%

Historisk udvikling

 

Sektorallokering

Industri33,4%
Materialer18,9%
Forbrugsgoder16,0%
Finans8,0%
Sundhed8,0%
Energi7,4%
Teknologi6,6%
Øvrige1,7%

Landeallokering

Finland22,6%
Norge16,1%
Italien14,4%
Østrig8,4%
Sverige8,2%
Tyskland6,9%
Frankrig6,5%
Øvrige16,9%

5 største urealiserede gevinster

PapirnavnVægtAfkast
Lenzing AG3,2%43,5%
STMicroelectronics4,0%36,7%
Adidas AG3,6%29,9%
Kering3,9%29,3%
Orion Corp B3,7%23,4%

5 største urealiserede tab

PapirnavnVægtAfkast
PHarol SGPS0,5%-39,5%
SalMar ASA0,6%-26,3%
Bakkafrost P/F0,6%-17,3%
Tenaris1,3%-15,1%
Grieg Seafood AS1,4%-13,0%

10 største investeringer

PapirnavnSektorLandVægt
STMicroelectronicsTeknologiItalien4,0%
KeringForbrugsgoderFrankrig3,9%
Ferrari N.V.ForbrugsgoderItalien3,9%
Orion Corp BSundhedFinland3,7%
Sandvik ABIndustriSverige3,7%
Subsea 7 SAIndustriNorge3,6%
Adidas AGForbrugsgoderTyskland3,6%
Valmet CorporationIndustriFinland3,6%
OutokumpuMaterialerFinland3,3%
Lenzing AGIndustriØstrig3,2%

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken