Danske Aktier Momentum September 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Nedturen fortsatte i september måned, hvor inflationen fortsat lå over forventningerne, hvilket gav frygt for yderligere rentestigninger og risiko for recession i Europa.

Den mest stigende aktie i porteføljen var Zealand Pharma A/S (+31,5%), hvoraf det meste af stigningen skete den 30. september. Her steg aktien med 30% på baggrund af positive resultater fra forsøg med deres Glepaglutide-middel. Den næstmest stigende aktie var Jyske Bank A/S (+6,8%), som fik medvind på grund af stigende renter. Drilling Company of 1972 (+5,2%), steg efter nyheder om flere nye kontrakter og forlængelser af de eksisterende. Derudover blev en sammenlægningen med Noble Corporation godkendt.

Blandt de mest faldende aktier var transportvirksomhederne NTG A/S (-33,8%) og A.P. Møller Mærsk (-21,9%) som konsekvens af kraftige fald i SCFI-indekset, der er et indeks for spotpriserne på containerfragt. Medicoselskabet ChemoMetec A/S faldt -27,2%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var -6,9% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -10,5%.

Falcon Danske Aktier Momentum afsluttede 3. kvartal med et nettoafkast på -1,7%, mens sammenligningsindekset havde et afkast på -7,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo september blev Carlsberg A/S B, FLSmidth & Co. A/S og Zealand Pharma A/S købt som nye positioner, mens Royal Unibrew A/S og Vestas Wind Systems A/S blev solgt helt fra.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio oktober.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
Zealand Pharma A/S1,5%31,5%
Jyske Bank A/S6,9%6,8%
Drilling Company of 19724,6%5,2%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
NTG A/S0,6%-33,8%
ChemoMetec A/S1,6%-27,2%
A.P. Moller – Maersk A/S5,1%-21,9%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed7,8%
Jyske Bank A/SFinans6,9%
Tryg A/SFinans6,4%
Nordea Bank AbpFinans5,1%
D/S Norden A/SIndustri5,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.