Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, September 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I september måned blev især det danske aktiemarked rystet af finansiel usikkerhed i Kina samt et rentehop. Porteføljens højeste afkast for måneden blev leveret af Nordea Bank abp (+11,4%), Sydbank A/S (+4,1%) samt smykkegiganten Pandora A/S (+3,5%).

Bankernes positive afkast i en måned der ellers var præget af negative afkast skyldtes blandt andet, løftede kursmål hos flere analytikerhuse. De har ydermere sendt meget positive signaler ved aktietilbagekøbsprogrammer. Sydbank A/S vil købe op aktier for op imod 250 mio. DKK, og Nordea Bank abp vil købe aktier for op til 2 mia. EUR. Pandora har ligeledes øget et igangværende aktietilbagekøbsprogram, men selskabet steg især grundet et flot regnskab, der overgik markedets forventninger.

I bunden af porteføljen lå Rockwool International A/S Class B (-17,4%), Novozymes A/S (-13,5%) og ALK-abello A/S (-12,4%). Aktierne faldt sammen med mange af de øvrige vækstaktier i C25-indekset på baggrund af rentehoppet og den finansielle uro i Kina mod slutningen af september. Rockwool faldt yderligere efter en reduktion selskabets kursmål fra et større analytikerhus.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i september -4,5%, hvor sammenligningsindekset i samme periode faldt med -4,7%.

Falcon Danske Aktier Momentum havde et kvartalsafkast på -3,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 2,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i september blev Bavarian Nordic A/S og Danske Bank A/S solgt helt fra, og blev erstattet af ISS A/S. Porteføljens position i Pandora A/S blev også øget betydeligt.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo november.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Nordea Bank Abp2,8%11,4%
Sydbank A/S3,5%4,1%
Pandora A/S7,2%3,5%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
Rockwool International A/S4,1%-17,4%
Novozymes A/S Class B3,8%-13,5%
ALK-abello A/S Class B2,4%-12,4%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
DSV A/SIndustri7,5%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri7,3%
Netcompany Group A/STeknologi7,3%
Pandora A/SForbrugsgoder7,2%
Carlsberg AS Class BKonsumentvarer5,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.