Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, September 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2019

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige large cap indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 0,6% i september.

Der var flere aktier, som steg markant. NKT A/S steg mest med et afkast på næsten 50%, efterfulgt af Zealand Pharma A/S og Sydbank A/S med stigninger på henholdsvis 34,7% og 27,4%

I bunden kunne man finde Demant A/S og Bang & Olufsen A/S med fald på mellem -10% til -15%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var i september 1,0%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 0,6%.

Afkastet for 3. kvartal blev -0,3% for Falcon Danske Aktier Momentum og 2,5% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2019 er på 19,1% for Falcon Danske Aktier Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er steget med 17,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo september blev Chr. Hansen Holding A/S, DFDS A/S, SAS AB og Nilfisk Holding A/S solgt helt fra. Chr. Hansen havde været i porteføljen siden august 2017. Der blev ikke købt nye aktier til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio oktober.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Zealand Pharma A/S3,9%34,7%
Spar Nord Bank A/S2,7%18,9%
Nordea Bank Abp0,7%15,2%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Per Aarsleff Holding A/S2,3%-7,9%
Matas A/S1,8%-5,6%
SimCorp A/S7,2%-4,8%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Coloplast A/S Class BSundhed8,2%
ØrstedForsyning8,2%
SimCorp A/STeknologi7,2%
Tryg A/SFinans7,2%
DSV A/SIndustri6,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.