Danske Aktier Momentum Oktober 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2022

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Selvom inflationen i Danmark og eurozonen var en anelse over det forventede, og den Europæiske Centralbank løftede renten med 75 basispoint var der en positiv stemning på de finansielle markeder.

Det afspejler sig også i porteføljen, hvor næsten alle aktier havde positivt fortegn. Den mest stigende aktie var Danske Bank A/S (+28,2%), der steg 12% i forbindelse med deres regnskab samt forventninger om, at hvidvasksagen snart kan lukkes. Chemometec A/S (+22,7%) steg næstmest uden store nyheder. Virksomheden er fortsat i hurtig vækst, og det skaber stor volatilitet i kursen. Fra toppen i august til bunden i september faldt aktien med 40%, hvorefter den er steget med knap 30%. Afslutningsvis var D/S Norden A/S også i top (+21,6%). Selskabet leverer fortsat stærke resultater og opjusterede forventningerne til året.

Topdanmark A/S (-2,1%) var den mest faldende aktie i porteføljen som konsekvens af et skuffende regnskab. Udover Topdanmark var der kun én aktie med negativt afkast i porteføljen. Det var Carlsberg A/S B (-0,7%) med et marginalt minus.

Afkastudvikling

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 8,4% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 8,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio oktober blev Coloplast A/S, NTG A/S og Pandora A/S solgt fra. I stedet for disse aktier, blev der købt betydeligt op i aktier fra sundhedssektoren (+6,8 %-point), heriblandt Zealand Pharma A/S (+2,1 %-point) og Genmab A/S (+1,7 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo november.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning
Danske Bank A/S5,3%28,2%
ChemoMetec A/S1,8%22,7%
D/S Norden A/S4,5%21,6%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald
Topdanmark A/S3,9%-2,1%
Carlsberg AS Class B2,6%-0,7%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Novo Nordisk A/S Class BSundhed8,3%
Jyske Bank A/SFinans6,2%
Nordea Bank AbpFinans5,6%
Tryg A/SFinans5,4%
Danske Bank A/SFinans5,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.