Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Oktober 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2021

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI. Begge sammenligningsindeks medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Sydbank A/S var porteføljens mest stigende aktie (+18,0%). Banken startede måneden med at annoncere en genoptagelse af et tidligere aktietilbagekøbsprogram. Derudover offentliggjorde de regnskabet for tredje kvartal, hvor de opjusterede  forventningerne til 2021. Dette førte til løftede kursmål fra flere analysehuse. Pandora A/S (+15,2%) og Scandinavian Tobacco Group A/S (+14,0%) var de næstmest stigende aktier i porteføljen, som begge er i gang med omfattende aktietilbagekøbsprogrammer.

I bunden lå GN Store Nord A/S (-12,3%). Aktien er faldet med over 30% siden august efter et skuffende Q2 regnskab samt et opkøb af Gamervirksomheden Steelseries for over 7,5 mia. kr. Det blev ikke modtaget positivt af markedet. Aktien faldt yderligere i oktober, hvor GN bl.a. nedjusterede forventningerne til deres GN Hearing. ISS A/S (-5,6%) og D/S Norden A/S (-5,1%) var ligeledes at finde i bunden af porteføljen.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen for Falcon Danske Aktier Momentum i oktober 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo november.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægtStigning
Sydbank A/S3,8%18,0%
Pandora A/S7,8%15,2%
Scandinavian Tobacco Group1,8%14,0%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

AktieVægtFald
GN Store Nord A/S1,2%-12,3%
ISS A/S1,7%-5,6%
D/S Norden A/S3,0%-5,1%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Pandora A/SForbrugsgoder7,8%
A.P. Moller – Maersk A/S Class BIndustri7,7%
DSV A/SIndustri7,1%
Netcompany Group A/STeknologi7,0%
Novo Nordisk A/S Class BSundhed5,2%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.