Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Oktober 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2020

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der medregner geninvesterede udbytter i afkastet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks faldt med 1,3% i oktober.

Målt på afkastet var oktober karakteriseret ved en stor spredning mellem top og bund. I toppen lå Bang & Olufsen A/S med et afkast på 24% for måneden, efterfulgt af Ørsted, Spar Nord Bank A/S og Nilfisk Holding A/S, der alle endte med månedsafkast på ca. 15%.

SAS AB indtog bundplaceringen med et afkast på -49% efterfulgt af Topdanmark som faldt med ca. 19%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med den faste re-allokering af porteføljen blev Royal Unibrew A/S og Topdanmark A/S solgt fra porteføljen, og i stedet blev A.P. Møller Mærsk A/S og SimCorp A/S tilføjet.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske medio november 2020.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Orsted8,2%15,9%
Pandora A/S6,8%10,6%
Sydbank A/S0,7%9,4%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Bavarian Nordic A/S2,1%-14,7%
D/S Norden A/S2,2%-12,3%
Zealand Pharma A/S2,7%-11,8%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
OrstedForsyning8,2%
DSV Panalpina A/SIndustri7,6%
Novozymes A/S Class BSundhed7,0%
Pandora A/SForbrugsgoder6,8%
Genmab A/SSundhed6,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.