Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Oktober 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2019

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3). Eterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI. I dag er det OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige large cap indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

Markedskommentar

Det danske large cap aktieindeks steg med 0,3% i oktober.

På trods af det begrænsede afkast i indekset var der flere aktier, som steg markant. Pandora A/S steg mest og gav et afkast på 19,8%. Tæt efterfulgt kom SAS AB med en stigning på 19,3% og dernæst Zealand Pharma A/S, som steg med 14,5%

I den anden ende af skalaen faldt Nilfisk Holding A/S med 28,7% efterfulgt af FLSmith & Co A/S, der faldt med 19,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo oktober blev Ambu A/S og Nordea Bank Abp solgt helt fra.

Der blev ikke købt nye aktier til porteføljen.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo december 2019.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Zealand Pharma A/S4,2%14,5%
Novozymes A/S Class B3,8%9,5%
Ringkjoebing Landbobank3,4%7,6%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
Bavarian Nordic A/S3,2%-14,6%
Topdanmark A/S2,8%-9,3%
Orsted7,2%-7,7%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Coloplast A/S Class BSundhed7,8%
SimCorp A/STeknologi7,4%
OrstedForsyning7,2%
Tryg A/SFinans7,0%
Genmab A/SSundhed7,0%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.