Månedsrapport: Danske Aktier Momentum, Oktober 2018
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2018

Falcon Danske Aktier Momentum

Falcon Danske Aktier Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 under navnet Falcon C25 Momentum, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

I juni 2018 blev investeringsrammen i fonden ændret fra kun at være C25 indekset til C25 indekset (ca. 2/3) samt de mest likvide danske large- og midcap aktier (ca. 1/3), og efterfølgende blev fondens navn ændret til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle dette.

Sammenligningsindekset (benchmark) var til juni 2018 OMX C20/C25 GI, og er i dag OMX Copenhagen Large Cap GI, der er et mere ligevægtet og – efter vores mening – mere retvisende indeks end det almindelige indeks, da geninvesterede (GI) udbytter er medregnet.

Årsafkast

20181031 Falcon Danske Aktier Momentum

Markedskommentar

Det danske aktiemarked kunne ikke undgå at blive påvirket af uroen på de globale finansielle markeder og endte måneden i et større minus. Danske aktier blev ramt bredt med NKT, Danske Bank og Lundbeck i bunden med fald på over 20% for måneden. Enkelte aktier formåede at komme ud af oktober med et lille plus, hvor Topdanmark udmærkede sig med en stigning på 7%.

Afkastudvikling

Falcon Danske Aktier Momentum faldt i oktober med 7,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 8,0%.

Afkastet år til dato er nu plus 0,4% for Falcon Danske Aktier Momentum, mens det for sammenligningsindekset er minus 8,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der har ikke været porteføljeændringer i oktober.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo november, når overgangen til investeringsforening er gennemført og handel genoptages.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VægtStigning
Topdanmark A/S4,4%7,0%
Pandora A/S0,9%2,7%
Chr. Hansen Holding A/S7,1%2,1%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden og “Stigning/Fald” angiver kursudviklingen for værdipapiret i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VægtFald
H. Lundbeck A/S4,6%-22,5%
Zealand Pharma A/S0,7%-20,3%
Rockwool International B3,7%-18,1%

5 største investeringer

AktieSektorVægt
Tryg A/SFinans7,8%
Chr. Hansen Holding A/SMaterialer7,1%
DSV A/SIndustri7,0%
GN Store Nord A/STeknologi7,0%
William Demant Holding A/SSundhed6,0%

 

Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.